College wil huishoudboek op orde

<p>De afspraken in <a href="http://www.7pm.nl/dsresource?objectid=88107&type=org" title="het Arnhems Lenteakkoord">het Arnhems Lenteakkoord</a> zijn uitgewerkt in financiële spelregels. Burgemeester en wethouders willen hiermee bereiken dat het gemeentelijke huishoudboek op orde komt en dat de noodzakelijke bezuinigingen tijdig in gang worden gezet. Het college wil de gemeenteraad hierbij van het begin af aan betrekken. In juni kan de raad de eerste richting aangeven, waarop in het komend jaar bezuinigd zou kunnen worden. In oktober begint de discussie om de begroting in 2012 en verdere jaren sluitend te maken. </p>

<p>In het Lenteakkoord van SP, VVD, GroenLinks en D66 staat dat de gemeente financieel gezond moet blijven. Uitgangspunt is dat tegenvallers door onverwacht hogere uitgaven of lagere inkomsten worden opgevangen binnen dezelfde beleidstaak. Het college zal de financiële weerstand van de gemeente op peil houden; dat is de benodigde reserve om berekende risico’s te kunnen doorstaan. Verder is in het Lenteakkoord vastgelegd dat de tarieven van de onroerende zaakbelasting en de afvalstoffenheffing de komende jaren worden geïndexeerd, dat wil zeggen dat ze hooguit de inflatie volgen. Het al eerder genomen raadsbesluit over de rioolheffing blijft in stand.</p>
<p>Bezuinigingen vanaf 2012<br />
In september komen burgemeester en wethouders met een startnotitie over de aanpak van de bezuinigingen vanaf het jaar 2012. De gemeente zal blijvend een bedrag moeten bezuinigen dat naar verwachting oploopt tot 38 miljoen euro in 2015, maar daar kunnen voor de gemeente nog extra rijkskortingen van 10 tot 20 miljoen bovenop komen. Naast het verwerken van die rijksbezuinigingen moet Arnhem ook extra investeren in het onderhoud van scholen, andere gebouwen, wegen, groen enz. Blijvende bezuinigingen kunnen worden gevonden in het afstoten van activiteiten, zodat de gemeente alleen eigenlijke (kern)taken blijft uitvoeren. Ook kan de gemeente haar werk op een andere manier gaan uitvoeren en een grotere rol inruimen voor de partners in de stad: ondernemers, maatschappelijke instellingen, bewonersorganisaties.</p>

<p>In het voorjaar van 2011 wordt de gemeenteraad gevraagd om uitspraken te doen over de gemeentelijke taken en over een nieuwe uitvoering van die taken. De veranderingen binnen de gemeentelijke organisatie kunnen dan tijdig in gang worden gezet. Ook kan de raad op tijd financiële besluiten nemen om de begroting in 2012 en verdere jaren sluitend te houden. <br />
<br />
Bezuinigingen 2011<br />
Eerst gaat het erom de begroting voor 2011 sluitend te maken. Er dreigt een tekort van 12,2 miljoen euro. Voor het opvangen daarvan liggen er al voorstellen voor ruim 6¬Ω miljoen.</p>

<p>De vorige raad heeft bepaald dat anderhalf miljoen wordt bespaard op de gemeentelijke bedrijfskosten en voor 1,3 miljoen op cultuur, welzijn en sport. B en W zullen hiervoor nog met uitgewerkte voorstellen komen.</p>

<p>Daarnaast is het mogelijk om besparingen door te voeren, die nauwelijks gevolgen hebben voor het beleid. Zo wordt voorgesteld de bijdrage aan de sociale werkvoorziening geleidelijk op te heffen. Ook gaan de gemeentelijke bijstandskosten omlaag doordat het aantal mensen met een uitkering is gedaald. Door leningen met een kortere looptijd en tegen een lagere rente af te sluiten, kan Arnhem rentekosten besparen. Dankzij omvangrijke nieuwbouw heeft de gemeente hogere inkomsten uit de onroerende zaakbelasting. En de ruime reserves voor afval, voor evenementen en gemeentegaranties kunnen worden verminderd.</p>

<p>Dat levert alles bij elkaar 6,7 miljoen euro op.</p>

<p>De resterende 5¬Ω miljoen, die nodig is om de begroting 2011 sluitend te maken, moet gevonden worden in de meerjarenbegroting die na de zomer aan de raad wordt aangeboden. De gemeenteraad kan dan aangeven op welke beleidsterreinen hij zou willen bezuinigen.</p>

<p>Bron: persbericht gemeente Arnhem</p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "College wil huishoudboek op orde"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*