Arnhem in Dialoog over Thuisgevoel

{

<p>Onder de vlag <a href="http://www.nederlandindialoog.nl/" title="Nederland in Dialoog">Nederland in Dialoog</a> wordt in november in ruim 55 plaatsen in Nederland jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Het doel van Nederland in Dialoog is om mensen met elkaar in gesprek te brengen over thema’s die lokaal spelen. </p>

<p>Doel van deze dag is door middel van de dialoog mensen met elkaar in contact en gesprek te brengen en ze gesprekken te laten voeren over gemeenschappelijke kwesties, zodat er nieuwe verbindingen ontstaan, kriskras door de samenleving heen, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete projecten ontstaan die bijdragen aan samenhang. De onderlinge kennismaking, uitwisseling van ideeën en ervaringen leidt vaak tot verrassende inzichten en draagt bij aan het verminderen van vooroordelen tussen de deelnemers onderling.</p>

<p><br />
</p>
<p>In deze Nationale Week van de Dialoog worden ook in Arnhem op verschillende plekken dialoogtafels georganiseerd. Tijdens <a href="http://blauw.maakum.nl/~arnhemin/Home/" title="Arnhem in Dialoog">Arnhem in Dialoog</a> wisselen stadsgenoten met verschillende achtergronden, ervaringen, dromen en inspiratie met elkaar uit onder leiding van een getrainde gespreksleider. In Arnhem hebben <a href="http://www.rijnstad.nl/" title="Rijnstad">Rijnstad</a>, <a href="http://www.malburgen.nl/?q=node/1797" title="Werkgroep Samenleven Malburgen">Werkgroep Samenleven Malburgen</a> en Arnhem-Direct samen een projectteam opgezet om deze dag te organiseren.</p>

<p>Op 6 november 2010 organiseren we gezamenlijk Arnhem in Dialoog. Op deze dag staan er verspreid over de stad zo’n 50 dialoogtafels.Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor een gelijkwaardig gesprek, inspiratie en nieuwe inzichten. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor wederzijds respect. In twee uur krijgen mensen die elkaar niet kennen een waardevol gesprek door de speciale dialoogmethodiek. </p>

<p>Dit jaar leggen we de nadruk op je thuis voelen in je eigen stad met het thema “Thuisgevoel”.</p>

<p>Om deze dag te laten slagen, zijn we op zoek naar lokale bedrijven en organisaties die zelf een dialoogtafel willen organiseren. Het projectteam zal daarbij adviseren en ondersteunen. De gespreksleiders van de dialoogtafels krijgen een training in de dialoogmethodiek. We willen graag een zo breed mogelijk publiek bereiken. Diversiteit van deelname van mensen en organisaties is van essentieel belang voor het slagen van deze dag.</p>

<p>Op de website www.arnhemindialoog.nl vind je meer informatie over Arnhem in Dialoog en we zullen hier op Arnhem-Direct ook regelmatig berichten over deze Dag van de Dialoog. Bijvoorbeeld door Arnhemmers te vragen wat voor hen thuisgevoel is.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/12555640">Felicita Vos over Thuisgevoel</a> from <a href="http://vimeo.com/arnhemdirect">Arnhem Direct</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

<p> </p>
<p>We nodigen je van harte uitnodigen om deel te nemen aan de Dag van de Dialoog.  Aanmelden en aanvragen van informatie kan <a href="mailto:dialoog.arnhem@gmail.com" title="per mail">per mail</a>. <br />
</p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhem in Dialoog over Thuisgevoel"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*