HAN richt zich met regionale partners op ontwikkeling Duurzame Energie

<p>De <a href="http://www.han.nl" title="HAN ">HAN</a> heeft de ambitie om als kennispoort van de regio een betekenisvolle bijdrage te leveren aan regionale ontwikkeling. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft een rijke traditie in de samenwerking met haar omgeving en die traditie wil ze versterkt voorzetten met het plan ‘kennisvalorisatie in duurzame energie’. </p>

<p>Duurzame ontwikkeling van Oost Nederland is echter alleen tot stand te brengen wanneer alle partners in de regio daarvoor de handen in een slaan; zowel politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen. De zogenaamde ‘Kennisvalorisatie Agenda Duurzame Energie 2020’ biedt een agenda voor investering in kennisvalorisatie en duurzaamheid. Deze agenda is opgesteld door lector Innovatie Frans Nauta, die vorige week benoemd is tot directeur van het Europese klimaatprogramma Climate-KIC en ook te zien was in het <a href="http://www.arnhem-direct.nl/politiek/berichten/han_lector_frans_nauta_in_coolpolitics_lijsttrekkersdebat_2010/" title="MTV Coolpolitics">MTV Coolpolitics</a> verkiezingsdebat 3 juni jl.</p>
<p>Samenwerking met de omgeving<br />
Hogescholen hebben een rijke traditie in de samenwerking met hun omgeving. Duurzame ontwikkeling van Oost-Nederland is alleen tot stand te brengen wanneer alle partners in de samenleving daarvoor de handen ineen slaan; zowel politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen als onderwijsinstellingen. Om snel meters te kunnen maken is de beste strategie om voort te bouwen op sterktes in de regio. Die zijn volop aanwezig. Elektriciteit in Arnhem, zonnecellen en transformatoren in Nijmegen, duurzaam bouwen en biomassaconversie in de Achterhoek. De kansen die dat geeft willen we benutten. De HAN wil regionale samenwerking in kennis en talentontwikkeling aangaan. </p>

<p>Kennisvalorisatie ‘Duurzame energie’<br />
Richting 2020 bouwt de HAN in samenwerking met regionale partners haar ambitie ten aanzien van ‘Duurzame Energie’ uit. Er wordt een leerlijn Duurzame energie ontwikkeld met als doel een uitstroom de komende jaren van minimaal 100 studenten per jaar. De HAN stelt vijf lectoraten gespecialiseerd in duurzame energie vraagstukken in. Deze lectoraten staan in nauwe verbinding met het bedrijfsleven en met studenten. De HAN wil bovendien vanuit (oud)studenten tien ondernemingen per jaar laten starten op het vakgebied van duurzame energie. Daartoe realiseert de hogeschool incubatorvoorzieningen. Het netwerk met het bedrijfsleven wordt verdiept via een netwerkorganisatie. De ambitie van de HAN is om op deze manier uit te groeien tot de hub van duurzame bedrijvigheid in de regio Arnhem-Nijmegen-Achterhoek.<br />
<br />
Historisch omslagpunt energievoorziening<br />
Energievoorziening in Nederland moet schoner, slimmer en gevarieerder. Nederland zit in een historisch omslagpunt. De uitdaging om onze volledige energievoorziening te vernieuwen is te vergelijken met bijvoorbeeld de overgang van het industriële tijdperk naar een dienstgerichte economie. De tijd is rijp om nu bij te dragen aan de oplossing van dit omvangrijke vraagstuk. Het hoger onderwijs speelt hier een grote rol in. Er is grote vraag naar talent dat de transitie naar duurzame energievoorziening vorm kan geven. Niet alleen kampt de energiesector met vergrijzing van het medewerkersbestand, bedrijven zijn vooral op zoek naar multidisciplinair geschoold talent. Er is vraag naar technisch, ICT-,communicatie-, design-, en managementtalent. Nog geen enkele hogeschool heeft een adequaat antwoord op deze urgente vraag. Dit biedt enorme kansen voor zowel de HAN als de gehele regio.  </p>

<p><a title="View Ambities in Duurzame Energie Eindrapport on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/32654702/Ambities-in-Duurzame-Energie-Eindrapport" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Ambities in Duurzame Energie Eindrapport</a></p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "HAN richt zich met regionale partners op ontwikkeling Duurzame Energie"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*