Arnhem vraagt om aansluiting A50-Amsterdamseweg

<p>De <a href="http://www.arnhem.nl" title="gemeente Arnhem">gemeente Arnhem</a> dringt er bij de minister van Verkeer en Waterstaat op aan om de mogelijkheid open te houden dat er een op- en afrit van de A50 komt bij de Amsterdamseweg, nabij <a href="http://www.papendal.nl/" title="nationaal sportcentrum Papendal">nationaal sportcentrum Papendal</a>. </p>

<p>Deze aansluiting zou Arnhem-West en Oosterbeek ontlasten van doorgaand verkeer en zou Burgers’ Zoo, het Nederlands Openluchtmuseum en straks het Nationaal Historisch Museum beter bereikbaar maken. B en W verzoeken de minister om een aansluiting A50-Amsterdamseweg niét uit te sluiten. Hierom vraagt het college in zijn reactie op het ontwerp-tracébesluit voor de verbreding van de A12 Ede – knooppunt Grijsoord. Een klein deel van dit snelwegtraject ligt op Arnhems grondgebied. </p>
<p>De A12 wordt tussen de aansluiting Ede en knooppunt Grijsoord verbreed tot drie rijstroken in beide richtingen. Het Arnhems college staat achter deze wegverbreding. B en W vragen aandacht voor de geluidbelasting van ’s Koonings Jaght. Ook wil het Arnhemse college graag in het tracébesluit opgenomen zien, waar en wanneer nieuwe natuur wordt ontwikkeld als compensatie voor de natuur die bij de A12-verbreding verloren gaat. Burgemeester en wethouders dringen ook aan op het gebruik van wegverlichting die volledig op de weg is geconcentreerd en niet uitstraalt naar het omliggend natuurgebied.  </p>

<p>Op- en afrit<br />
<a href="http://www.rijkswaterstaat.nl/" title="Rijkswaterstaat">Rijkswaterstaat</a>, <a href="http://www.gelderland.nl/" title="provincie Gelderland">provincie Gelderland</a>, <a href="http://www.destadsregio.nl/" title="Stadsregio Arnhem Nijmegen">Stadsregio Arnhem Nijmegen</a> en betrokken gemeenten zijn bezig met de voorbereiding van een onderzoek naar de gevolgen van een A50-op/afrit Amsterdamseweg. Verkeer vanaf de A50 kan nu alleen naar de Amsterdamseweg rijden via knooppunt Grijsoord, A12 en afslag Oosterbeek, vice versa. Dat leidt onder meer tot sluipverkeer over de Utrechtseweg in Arnhem en Oosterbeek. </p>

<p>Wanneer de betrokken overheden in het najaar besluiten tot de studie, zal eerst de technische haalbaarheid van de A50-aansluiting Amsterdamseweg worden onderzocht. Daarom vraagt het Arnhems college aan de minister om die aansluiting niet bij voorbaat onmogelijk te maken.  </p>

<p>Wethouder mobiliteit Martijn Leisink: “Het college vindt het belangrijk om de kans aan te grijpen om een reactie te geven op het ontwerp-tracébesluit, ook al kon dat alleen hartje zomer. We hebben gekeken naar de effecten van dat besluit op de geluidhinder, het groen en de ecologie. Ook wil Arnhem voorkomen, dat de kans op een aansluiting van de Amsterdamseweg op de A50 zomaar verkeken is. Daarom vragen we aan demissionair minister Eurlings om een mogelijke inpassing van zo’n op- en afrit op te nemen in zijn tracébesluit.”  </p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhem vraagt om aansluiting A50-Amsterdamseweg"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*