Arnhemse cultuursector gaat 572.000 euro bezuinigen

<p>De Arnhemse cultuursector moet bezuinigen. Voor 2011 gaat het om een bedrag van 572.000 euro aldus het <a href="http://www.arnhem.nl/content.jsp?objectid=94132" title="persbericht">persbericht</a> van de Gemeente Arnhem Deze bezuiniging betreft een opdracht die de gemeenteraad van Arnhem vorig jaar bij de vaststelling van de meerjarenprogrammabegroting heeft meegegeven aan de cultuursector. Hoewel alle onderdelen van de cultuursector worden geraakt, ligt het accent van deze bezuinigingsronde bij de grote Arnhemse instellingen (Bibliotheek, Kunstbedrijf, Musis Sacrum, Schouwburg Arnhem, de gemeentemusea, Focus Filmtheater en Gelders Archief). De gevolgen voor de kleinere instellingen zijn hierdoor relatief beperkt.</p>

<p>Verantwoordelijk wethouder Michiel van Wessem: “Bezuinigen betekent keuzes maken. Ik ben van mening dat we als college een evenwichtig pakket aan bezuinigingen voorleggen aan de gemeenteraad. Uitgangspunt is steeds geweest dat we de creatieve keten die Arnhem tot een bijzondere cultuurstad maakt in stand kunnen houden. Dat is naar mijn mening goed gelukt. Het laatste woord is nu uiteraard aan de gemeenteraad.” Het totale bezuinigingsvoorstel is opgebouwd langs 3 lijnen:</p>

<li>De grote instellingen met structurele subsidies zijn gevraagd zelf met bezuinigingsvoorstellen te komen. Inzet daarbij was dat ze met elkaar ongeveer de helft van het te bezuinigen bedrag moesten invullen. In totaal ligt er nu een voorstel voor een bezuiniging van 245.000 euro. De instellingen willen de bezuiniging gaan opvangen door efficiencymaatregelen, verhoging van eigen inkomsten en aanpassing/modernisering van de dienstverlening.
<li>Voor het ‘middensegment’, waar vooral sprake is van meerjarige subsidies, is gekeken naar de plek die de verschillende organisaties innemen in het culturele veld en de mate waarin zij een bijdrage leveren aan het in stand houden van de creatieve keten (opleiden, talentontwikkeling, productie en presentatie). Binnen dit segment wordt een bezuinigingsvoorstel gedaan van 212.000 euro, waarbij zowel op rijksgesubsidieerde productiehuizen (Gelders Orkest, Introdans en Oostpool) als op meer lokale productiehuizen (De Plaats, Telder en Ereprijs) wordt bezuinigd.
<li>Op incidentele subsidies, waar jaarlijks een bedrag van bijna 500.000 euro in omgaat, wordt in 2011 115.000 euro bezuinigd. Het gaat daarbij om kortingen op verschillende fondsen zoals het Fonds Cultuur, de Regeling Podiumkunsten en bijvoorbeeld het Flexibel Budget Beeldende Kunst en Vormgeving.

<p>Om de gemeenteraad de ruimte te bieden de door het college voorgestelde bezuinigingen anders in te vullen zijn er in het voorstel ook enkele alternatieve bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Het bezuinigingsvoorstel van het college wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plan is om het voorstel bespreken bij de behandeling van de begroting van 2011. Die begrotingsbehandeling staat gepland voor oktober dit jaar.</p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhemse cultuursector gaat 572.000 euro bezuinigen"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*