Gemeente luistert met een half oor naar de stad

<p>Het gesprek met de stad is afgerond. Met zo’n 115 digitale reacties en gesprekken met organisaties en bewoners laat het B&W weten dat zij sommige bezuinigingsvoorstellen aanpassen. </p>

<p>Een overzicht:<br />
* Op peuterspeelzalen wordt 30% minder bezuinigd. De peuterspeelzalen kunnen open blijven als de ouders een hogere bijdrage gaan betalen en als er op de huisvesting bespaard wordt.</p>

<p>* Het hogere parkeertarief voor bewonersvergunning wordt geschrapt, maar daarvoor wordt het parkeren in het centrum weer duurder. </p>

<p>* Loket Zuid zal sluiten. Arnhemmers moeten gemiddeld één tot anderhalve keer in de vijf jaar voor het verlengen van het paspoort naar het loket. Het college vindt dat dit ook in het stadhuis kan. Internet biedt daarentegen ook uitkomsten. </p>
<p>* Vanaf 2015 wordt er 1,3 miljoen euro minder uitgeven aan bijstandsuitkeringen. Om dat te bereiken krijgen uitkeringsgerechtigden bijvoorbeeld een baan aangeboden in het groenonderhoud of in afvalinzameling. </p>

<p>* Er worden twee nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin geschrapt, de bijdrage aan de website Jong in Arnhem wordt verlaagd en dat er wordt bezuinigd op jongerenwerk.</p>

<p>* De bezuiniging op het armoedebeleid bedraagt 2 miljoen. Omdat de minima ook al door de Rijksbezuinigingen zijn getroffen, doet het college alleen voorstellen, die het inkomensniveau van de minima niet of nauwelijks beïnvloeden. Om het beoogde bedrag toch te halen, wordt kritischer gekeken naar de rechtmatigheid van de uitkering.</p>

<p>* En dan nog bezuinigingen op de gemeente zelf:  Er verdwijnen 153 volledige arbeidsplaatsen.Taken zullen vervallen en er wordt gekeken naar een andere manier van werken. Ook zal er werk uitbesteed worden aan bedrijven. Bewonersorganisaties en instellingen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid. De gemeente gaat minder beleid maken en minder controleren. Tot slot verlaagt de gemeente het aantal directeuren van acht naar hoogstens drie.</p>

<p>De uitgangspunten voor de bezuinigingsvoorstellen zijn: meer mensen aan het werk, de kwaliteit van de openbare ruimte op peil houden, zo min mogelijk snijden in cultuur, zuinig zijn op de sterke punten van Arnhem (groen en creatief) en blijvend ondersteunen van de groep Arnhemmers die dat echt nodig heeft. Het totale pakket gaat nu naar de gemeenteraad, die het laatste woord heeft. </p>

<p>Bron: <a href="http://www.arnhem.nl" target="_blank">Gemeente Arnhem</a>, <a href="http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/907871/Arnhem-past-bezuinigingspakket-aan.htm" target="_blank">Omroep Gelderland</a></p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Gemeente luistert met een half oor naar de stad"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*