Buizen of bomen buiten gewoon of beter?

{

<p>In BuitenGewoonBeter (BGB), het <a href="http://www.arnhem.nl/content.jsp?objectid=111652" target="_blank">onderhoudsplan voor de Spijkerbuurt </a> van de gemeente, komen verschillende kwesties samen. Ten eerste de vraag wat er nu centraal staat, de buizen van de riolering onder de grond of de ruimte op straat en de beeldbepalende bomen bovengronds. Er is geld voor onderhoud en vervanging van rioolbuizen. Maar de <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/20110510_verdwijnen_de_bomen_uit_het_spijkerkwartier" target="_blank">bewoners willen behoud van de bomen</a>, waar BGB <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/20110511_trap_op_uit_stationsput_arnhem" target="_blank">geen geld</a> voor heeft.<br />
De BGB “Plussen”, zoals speciale bestrating, bijzondere boomspiegels en -verlichting, mooie lantaarnpalen en betere parkeeroplossingen, zijn voor het Spijkerkwartier al wegbezuinigd. De bezuinigingsdrang beperkt ook de ruimte om alternatieven te onderzoeken. Daardoor is er tot nu toe weinig aandacht besteed aan de mogelijkheden om bomen te behouden of vervangen. En naarmate het proces vordert blijft daarvoor steeds minder ruimte over.</p>
<p>Het restant is een lastige mix tussen korte en lange termijn, noodzaak en wenselijkheid, aan- en afwezigheid van ruimte voor alternatieven. Daarom was er op 12 mei een tweede informatie avond over BGB in de Spijkerbuurt. Niet meer in Musis, maar gewoon in de Lommerd.</p>

<p>Onder de grond<br />
Onder druk van de bezuinigingen is het BGB accent verschoven van bovengrondse verbeteringen en “plussen” naar het noodzakelijke ondergrondse rioolonderhoud. De relaties met andere programma¬¥s (verkeerscirculatie, parkeren, afkoppelen van hemelwaterafvoer, speelruimte) worden steeds dunner. Zo is sluipenderwijs ook de ruimte voor een zorgvuldig afwegingsproces ingekrompen. <br />
Maar dat betekent nog niet dat BGB een simpel uitvoeringsvraagstuk is geworden. Het gaat om de ruimte waar de bewoners dagelijks gebruik van maken. Daarbij kan niet worden vergeten dat juist in het Spijkerkwartier bewoners al tientallen jaren een grote rol hebben in het beheer van het straatgroen, zoals de boomspiegels en de openbare binnentuinen. Bovendien zijn veel bewoners ook actief als gidsen voor (buitenlandse) bezoekers die het Spijkerkwartier ieder jaar bezoeken vanwege de bijzondere stedebouwkundige kwaliteiten in het Rijksbeschermde stadsgezicht. <br />
Deze wijk is gehecht aan zijn groen. Wie overweegt iets aan beeldbepalende bomen te veranderen zal daar op zijn minst de Groengroep bij moeten te betrekken. Maar bij de snelle opeenvolging van BGB projectleiders van de laatste jaren was dat advies kennelijk niet opgenomen in de overdrachtdossiers.<br />
<br />
<img src="/images/uploads/lommerdbgb1.jpg" alt="Lommerd stroomt vol" width="512" height="384" alt="{title}" style="border:0px solid; margin-left: 10px;margin-bottom: 5px;" align="center" /></p>

<p>Na de <a href="http://www.linkedin.com/groups/BGB-Spijkerbuurt-3826179" target="_blank">slecht bezochte eerste informatie avond</a> was het daarom bij de herkansing op 12 mei stampvol in de Lommerd.</p>

<p>Geld en bomen<br />
Terwijl de gemeente het rioolonderhoud centraal stelt, moet er ruimte worden gevonden voor het gesprek over de bomen die de bewoners willen behouden. De beeldbepalende bomen horen net zo goed bij het Rijksbeschermde stadsgezicht als de bijzondere gevels, straathoeken en pleintjes van het Spijkerkwartier. Daarom verwachtten de bewoners ook van de gemeente meer aandacht voor de bomen. Maar hun geduld werd op 12 mei nog wel op de proef gesteld. Voor een goed begrip van BGB was er eerst uitleg nodig over. Na de aftrap door wijkwethouder Margreet van Gastel volgde daarom eerst een voor sommigen taai betoog over straatprofielen, symmetrie en de technische finesses van het rioolbuisonderhoud.</p>

<p><img src="/images/uploads/wijkwethouder.jpg" alt="Wijkwethouder Van Gastel" width="512" height="384" alt="{title}" style="border:0px solid; margin-left: 10px;margin-bottom: 5px;" align="center" /></p>

<p>En toen eindelijk de bomen ter sprake kwamen, was de uitkomst eigenlijk teleurstellend. Het uitgangspunt is nog steeds dat de bomen zullen verdwijnen. Er worden wel bomen teruggeplaatst, maar er is geen geld voor veel grote bomen..<br />
Er is momenteel (alleen) geld voor rioolonderhoud. Maar ook daar is de ruimte beperkt. Zo is de keuze tussen graven of boren, buizen of kousen, enkele of dubbele uitvoering en eventuele andere technische alternatieven, niet echt aanwezig. Het geld ontbreekt voor de duurdere alternatieven, terwijl die nu juist de basis zouden kunnen vormen voor behoud van meer bomen.</p>

<p>Groene middenweg<br />
Er is bij BGB dus niet alleen een relatie tussen riolen en bomen, maar ook met parkeren en andere verkeersvraagstukken. Terwijl de bewoners deze samenhang dagelijks ondervinden, is het voor de gemeente juist lastiger geworden om alle afdelingen bij het proces betrokken te houden. Daardoor is de geheugenlast (wat is er in het verleden afgesproken, welke alternatieven zijn al onderzocht) en het bewaken van de samenhang tussen onder- en bovengrond meer en meer bij de bewoners komen te liggen.<br />
Tegelijkertijd is het ook niet mogelijk om alle bewoners steeds over alle aspecten te laten meepraten. Op 12 mei bleek al dat de discussie dan zijn nuances kan verliezen, en ontaardt in welles-nietes herhalingen over feitenkennis en geld.<br />
Toch is de inbreng van de bewoners voor BGB hard nodig. Als er dan toch wordt bezuinigd op bewonersparticipatie, kan dan de oude Spijkermethode van gemeenteparticipatie ook voor BGB worden toegepast? Of wordt er een groene middenweg gevonden? </p>

<p><img src="/images/uploads/maatregelenkaart.jpg" alt="Maatregelenkaart BGB Spijkerbuurt" width="512" height="384" alt="{title}" style="border:0px solid; margin-left: 10px;margin-bottom: 5px;" align="center" /></p>

<p>Per boomsoort<br />
De achterstand in feiten, wat kan er nu precies wel en niet met de verschillende bomen, moet in ieder geval snel worden weggewerkt. Daarbij kan de BGB problematiek meteen worden gesplitst in deelproblemen, per straat en per straatdeel. Dat sluit mooi aan bij het feit dat er in elke straat andere boomsoorten staan.<br />
In iedere straat staan andere soorten bomen, en is de staat van onderhoud van de riolering verschillend. Dat betekent dat er in de ene straat meer ruimte is voor alternatieven dan in de andere. Soms verschilt het zelfs per straatdeel. Een enkele boom is ziek, te groot of om andere redenen niet goed te onderhouden. Maar op de meeste plaatsen kunnen de bomen nog jaren mee. <br />
In sommige straten is een integrale aanpak nodig, om niet alleen riool- en hemelwaterproblemen maar bijvoorbeeld ook verkeersproblemen op te lossen. Daarbij kan de situatie ontstaan dat parkeerplaatsen in de ene straat verdwijnen, en in een andere straat moeten worden aangelegd. Maar in andere straten kunnen de problemen per straatdeel worden aangepakt. Per boomsoort.<br />
Daarvoor gingen op 12 mei al meteen verschillende groepen aan de slag. Zo lag er al dezelfde avond een co-creatie kader, waarmee gemeente en bewoners samen verder kunnen.</p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Buizen of bomen buiten gewoon of beter?"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*