Kunstencluster, irreëel, overbodig en ten koste van heel veel

{

<p>Wethouder van Wessem, oud-VVD fractievoorzitter Theo Theijse en OKA-voorzitter Bart van Meer lieten afgelopen week betrokken reacties horen over het Kunstencluster. Alle registers werden opengetrokken. In de bijdrages van de heren Theijse en Van Meer vielen de opstellers van het Manifest woorden als volksverlakkerij, een soap, conservatieve oude mensen, ten deel. Het is een beproefde methode, niet het nieuws, maar de boodschapper aanpakken. De verleiding is groot, maar wij zullen dat in deze reactie niet doen. Wij gaan, gezien onze achtergrond, zoals altijd voor de inhoud.</p>
<p>Opvallend is dat de drie heren nergens duidelijk maken waarop het succes van het kunstencluster wordt gebaseerd. De bezoekers komen blijkbaar vanzelf als het Kunstencluster, geen architectonische parel(à la Frank Gehry/Bilbao), maar een cultureel bedrijfsverzamelgebouw, de hoek van de Nieuwstraat mocht gaan sieren. Afgezien van alle inhoudelijke en exploitatieve bezwaren van onze kant kan toch niemand ontkennen dat we midden in een langjarige crisis zitten, die op vele maatschappelijke terreinen tot grote problemen leidt.</p>

<p>De opstellers van <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/20120509_manifest_waarom_er_geen_kunstencluster_moet_komen_in_arnhem" target="_blank">het Manifest</a>, inmiddels gesteund door ruim 625 mensen, doen niets anders dan het hanteren van de meetlat van nut en offer. Een kostbaar megaproject realiseren zonder aantoonbare meerwaarde en met verstrekkende financiële gevolgen, negeert die signalen.</p>

<p>Daarnaast: vernieuwing zit niet primair in stenen maar in programmering, brede netwerken en creatieve geesten aan het roer; clustering heeft nog nergens een meerwaarde te zien gegeven, behalve misschien in de kultuurhusen op dorpsniveau; de voorstanders zeggen nog steeds niets over wat er met de bestaande monumentale kunstgebouwen moet gebeuren. Gaan we de schouwburg dan afbreken en wordt het museum weer een Heerensociëteit ?</p>

<p>Laten we eerst maar eens het Kenniscluster afbouwen (binnen budget?) en de renovatie en opwaardering van Musis Sacrum afronden; <br />
de stad heeft ook nog de Eusebiuskerk, die na de kapitale restauratie intensiever dan tot nu toe voor grote kunstmanifestaties en exposities benut kan worden (mits daarvoor exploitatiegeld is !!) en dan een trekker van formaat in de binnenstad vormt. </p>

<p>De volgende vraag rijst bij ons: als de Arnhemse Ondernemers het Kunstencluster zo belangrijk vinden, investeren zij hierin dan ook zelf een paar ton? Het haalbaarheidsplan gaat uit van 2,5 miljoen euro per jaar aan sponsoring; welk deel daarvan dekken de ondernemers van de OKA ?!          </p>

<p>Er is zoveel meer aan de hand in onze stad en veel daarvan baart ons zorgen. Pijnlijk is in onze ogen het gebrek aan visie, plannen en samenhang als het gaat om de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve invulling van de directe toegangen tot het hart van de stad, dus van Willemsplein, Gele Rijdersplein, Looijerstraat, de singels, het Kerkplein, en ook nog de Van Muijlwijkstraat. </p>

<p>Terwijl aller ogen blijkbaar gericht moeten worden op de Rijn, constateren wij steeds meer leegstand en verpaupering, die negatieve invloed uitoefent op de kwaliteit van het stedelijk hart. Dat was niet voorzien toen Rijnboog in beeld kwam, maar je mag er toch de ogen niet voor sluiten als bestuurder ? Bijsturen dus, prioriteiten opnieuw formuleren en keuzes maken. Wij zien het door de coalitie gelanceerde <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/20120524_kunstencluster_collegepartijen_stappen_over_op_plan_b" target="_blank">Plan B</a>, waarbij in ieder geval Schouwburg en Museum op de oude, unieke plek blijven, als een goede stap in die richting. Wat betreft het Filmhuis, we snappen na al die jaren hun verhuisdrang, maar ja, de komst van een <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/20120523_nieuwe_bioscoop_in_2015_open_lot_rembrandt_onbekend" target="_blank">megabioscoop</a> in het Stationsgebied kun je ook maar niet zo naast je neerleggen. Welk perspectief biedt het Filmhuis voor de langere termijn ?</p>

<p>Tot slot. De wethouder klinkt o.i. behoorlijk naïef met de opmerking dat het enthousiasme over het kunstencluster zo kan terugkeren. Vanaf dag 1 is er verzet geweest tegen de verplaatsing van het museum, in 2009 ook terug te zien in het breed ondertekende cultuurmanifest. Voor ons is het zonneklaar: Arnhem wil geen kunstencluster, maar goed functionerende cultuurvoorzieningen die over voldoende exploitatiemiddelen beschikken..</p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Kunstencluster, irreëel, overbodig en ten koste van heel veel"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*