400.000 euro voor bewonersinitiatieven op gebied van energie en klimaat

Laadplein Trans, initiatiefnemers Gemeente Arnhem en Allego - via website arnhemaan.nl

Arnhemmers die in hun eigen buurt of wijk aan de gang willen met de omslag naar een duurzame energievoorziening of een klimaatbestendigere wijk kunnen ook de komende twee jaar gebruik blijven maken van het AANjaagfonds. Het AANjaagfonds is een subsidieregeling die erop is gericht om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij de energietransitie en klimaatadaptatie. Het fonds is erop gericht om concrete maatregelen te realiseren en wijkinitiatieven te ondersteunen met eventueel professionele kennis. Voor de komende twee jaar stekt het college van burgemeester en wethouders daarom 400.000 euro beschikbaar.

Succesvol AANjaagfonds met twee jaar verlengd

Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp: “Het AANjaagfonds blijkt een succes. Het aantal wijkinitiatieven dat met deze subsidieregeling wordt ondersteund is binnen twee jaar gegroeid van vier naar bijna dertig. De zogenaamde AANjagers, Arnhemmers met een passie voor duurzaamheid, spelen hierin een cruciale en verbindende rol. Zij zijn onze ambassadeurs als het gaat om de wijkgerichte energietransitie en kunnen daadwerkelijk het verschil maken. Ik ben bijzonder trots en blij dat we met een bijdrage vanuit het Arnhemse Klimaatfonds in ieder geval de komende twee jaar nog veel meer wijkinitiatieven kunnen steunen.”

Voorbeelden

Geld uit het AANjaagfonds is bedoeld om initiatieven mogelijk te maken. De energie en klimaatmaatregelen zelf worden niet gesubsidieerd vanuit dit fonds. Concrete voorbeelden die zijn gerealiseerd uit het AANjaagfonds zijn het laten uitvoeren van warmtescans in wijken. Met een warmtescan wordt in één klap duidelijk waar in een woning warmte weglekt. Bewoners krijgen vervolgens tips hoe ze met vaak relatief eenvoudige maatregelen zoals tochtstrips het energieverlies kunnen beperken. En daarmee ook energie kunnen besparen. Maar ook het bieden van ondersteuning en begeleiden van complexe onderzoeken naar een alternatief warmtesysteem hoort tot de mogelijkheden. Dat is bijvoorbeeld gebeurt in de wijk Hoogkamp, waar een wijkinitiatief is gestart om de wijk van het gas af te krijgen met als alternatief zonne-energie dat kan worden opgewerkt via een zonnepark. Ook worden bewoners die hun daken willen vergroenen geholpen hoe ze dit snel en effectief voor elkaar kunnen krijgen en bij welke partijen ze daarvoor moeten zijn. Ook hulp bij het opzetten van een wijkwebsite of het maken van communicatiemiddelen om een wijkinitiatief bekendheid te geven komen in aanmerking voor een financiële bijdrage.

Subsidie aanvragen

Wie voor subsidie in aanmerking wil komen kan een aanvraag doen via de website www.Arnhemaan.nl. Er geldt een maximumbedrag van 25.000 per initiatief. Op de website is ook een overzicht te vinden van de verschillende initiatieven die door het AANjaagfonds worden gesteund.

Europees project

Het AANjaagfonds is ontwikkeld binnen en gefinancierd vanuit het Europese subsidieproject Climate Active Neighbourhoods (kortweg EU-project CAN). Doel van het EU-project is te achterhalen hoe bewoners meer en beter betrokken kunnen worden bij het realiseren van duurzaamheidswensen in hun eigen wijk.

Reacties