Afscheid van een bewonersoverleg

Het bewonersoverleg Klarendal – het voormalige wijkplatform – komt 7x per jaar bijeen, om samen met beroepskrachten, instellingen en gemeentelijke diensten een bijdrage te leveren aan een schoner, veiliger en prettiger wijk. Elke wijk in Arnhem heeft een vergelijkbare structuur om daarin samen te werken met de Teams Leefomgeving. Deelnemers aan die overleggen komen en gaan. Bewoonster Monita Polman zat bijna vijftien (15!) jaar aan tafel en nam deze maand afscheid. Wij delen hier graag haar woorden:

Wijkplatform

“Ik ben destijds lid geworden van het wijkplatform omdat ik heel erg onder de indruk was van de ‘Klarendalse aanpak’ zoals die toen al enige jaren werd toegepast. Die was verrassend effectief en werd in het hele land geroemd en ik wilde heel erg graag meehelpen om de wijk nog verder op te bouwen tot iets moois.

Bijzonder was, dat aan dezelfde grote ronde tafel waar we nu nog steeds aan zitten, bewoners en álle belanghebbende partijen als gelijkwaardige partners, binnen een innovatiecultuur, op zoek waren naar de kansen die de wijk biedt. Het loslaten van hiërarchische structuren stimuleerde alle aanzittenden om ondernemend en vernieuwend te kijken en dát heeft geleid tot de successen waar we nu allemaal de vruchten van plukken; door de jaren heen is er veel ten goede veranderd in de wijk.

Leefbaarheid en veiligheid

Het wijkplatform is inmiddels het bewonersoverleg geworden. Deelnemers zijn gekomen en gegaan. Vernieuwing is belangrijk om niet vast te roesten maar juist op zoek te blijven gaan naar nieuwe doelen. Leefbaarheid en veiligheid zijn ook nu weer actueel en eerder behaalde successen zijn geen garantie voor de toekomst. Verduurzaming van onze kwetsbare wijk is wellicht de volgende uitdaging.

Ik hoop dan ook dat onze bijzondere ‘Klarendalse aanpak’ omarmd wordt binnen het programma Van Wijken Weten van de Gemeente Arnhem en heb er dan alle vertrouwen in dat de komende jaren in het teken zullen staan van vooruitgang en verdere ontplooiing van alle betrokkenen, en in het bijzonder de bewoners van deze wijk, waarvan ik er ook nog steeds 1 ben….. en blijf!”

www.klarendal.nl/bewonersoverleg

Foto: Monita spreekt aan de Ronde Tafel in MFC Klarendal © Chris Zeevenhooven

Reacties