Arnhem legt bedrijven Wvg op om huizen te bouwen

De Doctor C. Lelyweg is onderdeel van bedrijventerrein Rijnpark © Zefanja

Het Arnhemse stadsbestuur legt vijftien bedrijven de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op. Dat betekent dat eigenaren hun grond alleen mogen aanbieden aan de gemeente als ze willen verkopen. De betrokkenen zijn vorige week maandag ingelicht via aangetekende brief.

Door Arjan Hoefakker – RTV Connect

Het stadsbestuur wil 2400 huizen bouwen op bedrijvenpark Rijnpark. In dat gebied zijn nu nog vooral bedrijven gevestigd, maar de gemeente wil het veranderen in een woon- en werkgebied. Het gaat om het gebied tussen de Broekstraat, Westervoortsedijk, Van Oldenbarneveldstraat en de Doctor C. Lelyweg.

De omstreden wet is volgens het stadsbestuur nodig om de grond in handen te krijgen zonder dat speculanten de kans krijgen. De gemeente wil voor 2040 in totaal 16.000 huizen bouwen binnen de bestaande bebouwing.

Ook is de gemeenteraad ingelicht. De voorgenomen vestiging van het voorkeursrecht geldt in eerste instantie voor drie maanden. Als de raad instemt mag de grond ook de komende drie jaar niet worden verkocht aan de hoogste bieder in de vrije markt.

Rijnpark

Het industrieterrein Rijnpark heeft volgens het stadsbestuur ‘de potentie uit te groeien tot een hoogstedelijke woon-/werklocatie waar een significant deel van de verstedelijkingsopgave een plek kan krijgen.’

Wethouder Cathelijne Bouwkamp zegt dat de bouw van woningen in het Rijnpark nodig is om woningnood aan te pakken.

“De aantrekkelijke locatie heeft veel potentie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Daarmee dragen we bij aan een leefbare en bereikbare stad met gevarieerde wijken waar het goed wonen, werken en leven is”, zo is te lezen in een persbericht.

Schaapsdrift

De Wvg is een zwaar middel dat vorig jaar voor veel opschudding zorgde in Arnhem. De gemeenteraad stemde in om zo’n 150 huiseigenaren in het gebied achter station Presikhaaf de wet op te leggen. Ondanks het zware verzet van bewoners van de Schaapsdrift mogen zij hun huizen de komende jaren niet verkopen aan de hoogste bieder in de vrije markt.

De huiseigenaren op de Schaapsdrift klaagden dat de gemeente niet goed communiceerde. Zo kregen zij op een vrijdagavond een aangetekende brief, zaten zij een weekend lang met veel vragen en drongen zij zelf aan op een informatieavond.

De gemeente lijkt ervan te hebben geleerd en kondigt nu een informatieavond aan over de plannen. In het voorgenomen raadsbesluit schrijft de wethouder contact te hebben gehad met de bedrijven in het gebied.

“Het vestigen van voorkeursrecht is geen lichtzinnige keuze en vraagt om een zorgvuldige belangenafweging. Het kan grote impact op betrokkenen hebben en communicatie is daarom een belangrijk onderdeel bij elke stap bij de verdere uitvoering van het voorkeursrecht. Vanaf de eerste (juridische) brief en persoonlijk contact tot aan de laatste paal in de grond.”

Verstedelijking van de regio

Het stadsbestuur werkt al twee jaar samen met de Rijksoverheid, de Groene Metropoolregio en de provincie Gelderland om de regio te verstedelijken. Rijnpark is een onderdeel van de spoorzone Arnhem-Oost. De gemeente ontving in november vorig jaar tientallen miljoenen van het Rijk om het spoor te verbeteren en huizen te bouwen in Arnhem-Oost.

Eind maart besluit de gemeenteraad over het voorstel van het college. Dinsdag 17 januari is er een informatieavond over de plannen.

De gemeente wil grond van bedrijven in handen krijgen © RTV Connect

Een LONGREAD over dit item is te lezen op de Arnhemsche Courant.

——

Deze content is gemaakt door mediapartners RTV Connect

Reacties