Arnhem met subsidie klimaatbestendig maken

Geveltuin maatpakken label AARDEN Sonsbeeksingel Modekwartier © Marleen Michels

In 2020 heeft gemeente Arnhem de nieuwe Subsidieregeling Klimaatadaptatie in het leven geroepen om alle Arnhemmers te stimuleren ook hun leefomgeving klimaatbestendig te maken. Ronald Bos & Henk Wentink maken onderdeel uit van Team Klimaatadaptatie van gemeente Arnhem. Zij geven advies en beoordelen de subsidieaanvragen.

Wie zijn Henk Wentink & Ronald Bos?

Henk is van huis uit kunsthistoricus en richtte zich op stedenbouw. In zijn eerste functie bij gemeente Arnhem was hij werkzaam binnen het publieke domein. Hier hield hij zich bezig met kunst en vormgeving. Na een groenopleiding die hij aan Van Hall Larenstein in Velp volgde, is hij overgestapt naar het groene domein. Hier ligt zijn hart.

Ronald deelt Henk’s passie voor groen. Hij heeft aan de bosbouwschool gestudeerd en kwam later bij een waterschap te werken. Via het thema water en afkoppelen kwam zijn focus steeds meer op klimaatadaptatie en groen te liggen. Wat hij vooral leuk vindt aan dit onderwerp en zijn werk is de interactie met de stad en de directe leefomgeving.

Wat houdt de subsidieregeling in?

Je kunt aanspraak maken op de Subsidieregeling Klimaatadaptatie als je klimaatadaptieve maatregelen neemt zoals het aanleggen van een groen dak of een geveltuin, of wanneer je de regenpijp afkoppelt. De hoogte van de subsidie varieert per gebied. In focusgebieden krijg je tot 65% subsidie. Je krijgt maximaal 50% subsidie bij maatregelen in een brongebied, hitteplek, een plek waar zich wateroverlast voordoet of een plek die gevoelig is voor droogte. Voor alle overige gebieden kun je maximaal 30% subsidie krijgen.

De subsidieregeling is populair

Sinds de subsidieregeling in juli 2020 aan te vragen is, zijn er al meer dan 100 aanvragen binnengekomen. Vooral groene (sedum)daken zijn erg populair.

De cijfers op een rij. Er is al:

– 2.300 m2 aan daken vergroend;

– 865 m2 aan terrein onthard en vergroend;

– 140 m2 aan gevels vergroend;

– 243 m2 aan terrein ingericht voor infiltratie;

– 50 m3 aan regenwateropslag gerealiseerd

Eerst was vooral het vergroenen van schuurdaken populair, maar gelukkig zien we dat ook steeds meer daken van panden waarin gewoond en gewerkt wordt worden vergroend. Dit heeft meer effect, omdat groene daken vooral bijdragen aan een beter binnenklimaat. Groene daken hebben buiten pas een verkoelend effect als het om grotere oppervlaktes gaat. Groene daken leveren overigens wel een positieve bijdrage aan de biodiversiteit én ze ontzien het riool bij piekbuien, omdat ze zo’n 15 – 100 liter water per m2 kunnen vasthouden.

Ook ontharden en vergroenen is een hele goede maatregel om te nemen. Door tegels weg te halen blijft er minder warmte hangen op hete dagen. Ook werkt meer groen verkoelend in periodes van hitte en kan het regenwater beter wegstromen. Vooral als je tegels vervangt door verschillende planten in verschillende hoogtes zorg je voor een klimaatbestendige tuin die ook nog eens goed voor de biodiversiteit. Een bonus is het planten van bomen. Houd bij het planten van bomen wel rekening met de hoeveelheid ruimte die de boom nodig heeft wanneer deze volgroeid is.

Andere maatregelen

Soms raden we mensen ook aan om naast de maatregelen waar ze over bellen ook de regenpijp af te koppelen. We kijken dan naar waar ze wonen. Vooral in Arnhem-Noord kan het veel wateroverlast schelen als bewoners hun regenpijp afkoppelen en bijvoorbeeld een regenton aansluiten of het water de tuin in laten lopen naar een wadi of regenwatervijver. Ook verwijzen we bewoners vaak door naar de maatregelenpagina op www.arnhemklimaatbestendig.nl. Hier staat een handig overzicht van klimaatbestendige maatregelen met foto’s ter inspiratie. Zo krijgen mensen een beeld van wat ze allemaal kunnen doen.

Niet alleen voor particuliere huishoudens

We zien dat er ook aanvragen binnenkomen om straten te vergroenen. In Schuytgraaf willen ze bijvoorbeeld in de hele wijk aan de slag. Ook zijn er VvE’s, bedrijven en scholen die een aanvraag indienen. Woningcorporaties en particuliere huurders blijven nog wat achter. We begrijpen dat het ingewikkelder is om klimaatbestendige maatregelen te nemen als er meerdere partijen zoals bewoners en verhuurders betrokken zijn. We willen wel benadrukken dat de subsidieregeling ook voor huurders bedoeld is. En vooral als je in een wijk woont waar weinig groen is, is het extra nuttig om dit soort maatregelen te nemen.

De gemeente ondersteunt ook op andere manieren

De gemeente doet meer dan het verstrekken van subsidie. De teams leefomgeving en beheerders denken bijvoorbeeld mee over mogelijkheden om de wijken te vergroenen en ondersteunen buurtinitiatieven. Het is ook vrijwel altijd mogelijk om een geveltuin aan te leggen of een boomspiegel te adopteren op gemeentegrond. In november 2020 is er bijvoorbeeld een actie geweest in Arnhem-Zuid waarbij plantenpakketten voor boom- en geveltuinen zijn uitgedeeld. Zorg wel dat je aan de regelgeving voldoet en dat je een melding maakt via Fixi. Voor geveltuinen geldt bijvoorbeeld dat er nog minimaal 120cm aan stoep moet zijn, zodat er genoeg ruimte blijft om te lopen en voor rolstoelen en kinderwagens.

Daarnaast kun je ondersteuning krijgen van Arnhem Aan als je een duurzaam buurtinitiatief wilt starten. Een aanjager helpt je bij het begeleiden van het proces. Zo zijn er al verschillende buurtinitiatieven ondersteund door een aanjager zoals verschillende groene daken-acties en het vergroenen van schoolpleinen. We willen mensen dan ook aanmoedigen om dit soort projecten in hun buurt te gaan opzetten. Vooral als je bijvoorbeeld beperkt bent in de mogelijkheden rondom je eigen woning kun je met buurtgenoten een buurttuin aanleggen of de straat op een andere manier vergroenen. Zo hebben bewoners van Elden er samen met de gemeente en de buurtconciërge voor gezorgd dat een middenberm tussen parkeerplaatsen is onthard en vergroend. Ook de verharding van de parkeerplaatsen zelf is vervangen door waterdoorlatende verharding. Zo maken we samen de stad mooier en klimaatbestendiger.

Deze maatregelen hebben de heren zelf genomen:

Ronald heeft zijn dak wit geverfd. Dit zorgt ervoor dat de dakbedekking en daarmee de ruimtes onder het dak minder opwarmen op hete dagen. Je leest meer over witte daken op www.arnhemklimaatbestendig.nl. Verder heeft hij een groene tuin, een geveltuin aan de voorkant van de woning en de regenpijp afgekoppeld. Ook Henk heeft al veel maatregelen genomen. Hij heeft met zijn onderbuurman de voortuin vergroend, hij heeft een groen schuurdak en gaat binnenkort ook het hoofddak vergroenen. De voorzijde van het huis is afgekoppeld en in de achtertuin zijn weinig tegels.

Aan de slag!

Wat ga jij doen om je huis, tuin en buurt klimaatbestendig te maken? Ga je samen met buren het dak vergroenen? Een buurttuin aanleggen? Of begin je met het onttegelen en vergroenen van je eigen tuin? Op www.arnhem.nl kun je de subsidie aanvragen. Hier staan ook de voorwaarden en de hoogte van de subsidie per gebied beschreven. Als je vragen hebt of ergens over twijfelt kun je contact opnemen met Henk Wentink (026 377 4904 | henk.wentink@arnhem.nl) of Ronald Bos (026 377 4217 | ronald.bos@arnhem.nl). Voor meer informatie over maatregelen die je kunt nemen ga je naar www.arnhemklimaatbestendig.nl.

—-

Platform Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Arnhemmers over hoe we de stad samen meer klimaatbestendig kunnen maken. Het platform bestaat uit de volgende organisaties: Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Natuurcentrum Arnhem, ROETEplannen, Make a Change: duurzame gedragsverandering, Le Far West landschapsarchitectuur, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, Waterschap Rijn en IJssel,Waterschap Rivierenland en Netwerk Groen Arnhem.

Reacties