Arnhem voor dummies nog best moeilijk

Onlangs verscheen het boekje De kleine geschiedenis van Arnhem voor dummies bij BBNC Uitgevers in Amersfoort. Hierin memoreert stedenbouwkundige Wim Lavooij op zakformaat in 144 pagina’s de volgens hem belangrijkste feiten over Arnhem. De publicatie past in een BBNC-serie over allerhande uitgaven voor dommeriken.

Wim Lavooij behandelt de stad chronologisch in de tijd. Liefhebbers van historie leren op deze wijze dat de vorming van het landschap is terug te voeren tot de laatste twee ijstijden. Volgende hoofdstukken beschrijven de vroege en late middeleeuwen, de Gouden Eeuw, om bij hoofdstuk 5 Arnhem in de negentiende eeuw aan te kaarten. We zijn dan zo’n beetje halverwege het boek.

Arnhemse trams

Het wordt waarschijnlijk voor de meeste lezers pas echt interessant wanneer de Arnhemse geschiedenis vanaf 1900 tot heden wordt beschreven. In dat tijdsbestek worden bovendien de Tweede Wereldoorlog, Wederopbouw en het recente verleden nader geduid. Zo leren we onder andere, dat tussen 1900 en 1940 de huisvesting van de Arnhemse gewone man én middenklasse een heikel punt was, dat de Arnhemse tram tot de modernste van het land behoorde, en dat er een industrieterrein ten oosten van de stad ontstond. Alleszins lezenswaardige feitjes passeren hier de revue. In het hoofdstuk De Tweede Wereldoorlog wordt Arnhem beschreven als oorlogsstad en hoe Operatie Market Garden, de Evacuatie en bevrijding verliepen. In een notendop komt de lezer aan de weet welke ontberingen de Arnhemmer-van-toen te verduren had.

In hoofdstuk 8 Wederopbouw komt Lavooij echt op stoom als hij beschrijft hoe het in puin geschoten Arnhem wordt wederopgebouwd. Hij memoreert een uitspraak van een ambtenaar van de Dienst Stedenbouw Arnhem die stelde, dat de oorlogsschade in het centrum ongeveer net zo groot was als het gebied waar n√° de oorlog – op onbeschadigde plaatsen – alsnog is gesloopt in het kader van de vooruitgang. Afijn, iedereen die zich enigszins bezighoudt met de naoorlogse Arnhemse stedenbouw, kan dit beamen.

Industrieel verval

In het laatste hoofdstuk wordt het recente verleden van onze plaats behandeld. Economisch raakt de stad in verval, de ASM-werf, Billiton en Rijnstaal sluiten de poorten. Arnhem wordt een echte dubbelstad waarbij Arnhem-Zuid meer inwoners telt dan -Noord. In het tiende en laatste hoofdstukje worden tien historische groene plekken verklaard.

Al met al een leuk boekje dat iedere stadgenoot met een Arnhem-plankje in zijn boekenkast moet aanschaffen. Voor de details raadplege men toch de talloze andere boeken die over de verschillende onderwerpen werden gepubliceerd. Iets anders mag natuurlijk ook niet verwacht worden van een boekwerkje dat maar 240.000 jaar omvat, van het Saalien Glaciaal tot 2016.

Reacties

Over de auteur

Kees Crone
Kees Crone is journalist en columnist. Hij publiceerde een aantal boeken over Arnhem en schrijft regelmatig op Arnhem-Direct. Hij is bovendien secretaris van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.

Wees de eerste die reageert op "Arnhem voor dummies nog best moeilijk"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*