#arnhemdurft voorkomen en bestrijden van discriminatie

We zagen ze al hangen in de stad, poster waar Arnhemmers worden aangesproken. Onder de noemer #Arnhemdurft stelt de campagne de stille omstanders de vraag of zij zich zouden uitspreken in situaties waar gediscrimineerd wordt:  als Arnhemmer, werkgever, collega, teamlid, schoolgenoot, familielid, vriend/vriendin etc. Het is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid om discriminatie aan te pakken. Donderdag de 17e wordt de campagne officieel gelanceerd.

Donderdag wordt op de Rijnkade ter hoogte van het Jacob Groenewoud plantsoen de campagne #ArnhemDurft afgetrapt. Dit gebeurt bij het verzetsmonument ‘de meeste mensen zwijgen, een enkeling stelt een daad’. Wethouder Martien Louwers (inclusie en diversiteit) geeft het startsein voor de campagne, waarna  Mahat Arab via Spoken Word op indrukwekkende wijze uiting geeft aan het gevoel van ‘anders zijn’.

Vandaag de dag worden nog steeds mensen gediscrimineerd om verschillende gronden: culturele achtergrond, levensbeschouwing, beperking en/of chronische ziekte, geslacht, genderidentiteit en/of seksuele geaardheid. Ook in Arnhem. De campagne is een eerste actie om hier aandacht voor te vragen. Gemeente Arnhem start de campagne samen met Vizier (het discriminatiemeldpunt) om de stad bewust te maken van het feit dat discriminatie nog veel voorkomt.

Reacties