Arnhemmers praten mee over begroting gemeente

Deze week waren alle Arnhemmers welkom om op het gemeentehuis mee te praten over de meerjarenbegroting van de gemeente Arnhem.

Zo’n 200 burgers kwamen op deze oproep af. De opkomst was groter en diverser dan we op vergelijkbare bijeenkomsten gezien hebben. Na een korte introductie door de burgemeester vertelde wethouder Ronald Paping op hoofdlijnen over het voorstel van het college. Vervolgens werden in kleinere sessies de verschillende deelonderwerpen nader toegelicht door ambtenaren waarna de burgers in zogeheten ‘ronde tafelgesprekken’ hun input konden leveren en met elkaar en de aanwezige politici in debat konden gaan.

Wie waren deze burgers, wat bracht ze naar het gemeentehuis en hoe hebben ze deze avond ervaren? Huibert Veth sprak met hen.

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties