Artikelen van Huibert Veth

Nieuwe huisvesting ambtenaren gemeente Arnhem

Sinds 2014 wordt de eigen huisvesting van de gemeente tegen het licht gehouden. Wetende dat de organisatie flink is gekrompen, het stadhuis aan renovatie toe is en het huurcontract van het stadskantoor medio 2023 afloopt biedt dit mogelijkheden om naar nieuwe oplossingen te kijken. Verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen (VVD) informeerde de gemeenteraad over de plannen van het college. Politiek…


Museum Arnhem: berg of binnenstad?

De veelbesproken doorstart van Museum Arnhem lijkt dan eindelijk in gang te kunnen worden gezet. Mits de gemeenteraad het eens wordt over het voorstel van het college wat voorligt. Hierover wordt deze weken gesproken de Arnhemse raad. Het college wil de vernieuwing van Museum Arnhem op de huidige locatie hervatten. Het investeringskrediet moet verhoogd worden met €7.500.000 bovenop de €15.000.000,-…


De gemeente Arnhem stelt veiligheidsprioriteiten in de kadernota

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft het concept voor de kadernota veiligheid 2018 – 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze nota zoomt in op de maatregelen en keuzes voor onze stad die rechtstreeks onder het begrip “veiligheid” vallen. Deze periode spreekt de gemeenteraad diverse malen met elkaar om de nota definitief vast te stellen. Arnhem onveilig De nota geeft aan dat Arnhem…


‘Uitsluitend pinnen een probleem voor kwetsbare doelgroepen’

Steeds meer bedrijven in Nederland gaan over tot alleen pinbetalingen. Voor bepaalde doelgroepen kan dit een probleem vormen. Waar dit specifieke instellingen betreft vindt de PvdA dit niet kunnen en stelde daarom schriftelijke vragen aan het college. In sommige gemeentes kan er aan de balie alleen nog maar gepind worden. Ook bij een Arnhemse apotheek kan inmiddels alleen nog met…


‘Lager OZB-tarief voor instellingen met sociaal belang’

In de Tweede Kamer is een amendement aangenomen die het voor gemeentes mogelijk moet maken om voor zogeheten ANBI’s en SBBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen en Sociaal Belang Behartigende Instellingen) het OZB-tarief te verlagen. D66 wilde van de wethouder weten hoe het Arnhemse college hier tegenaan kijkt. Onder de beoogde instellingen valt te denken aan wijkcentra, sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen en…


‘Arnhemse BSO brengt veiligheid kinderen in gevaar’

De Apeldoornse onderneming Vastplan BV heeft in Arnhem meerdere kinderopvangcentra die de afgelopen jaren diverse keren negatief in het nieuws kwamen omdat er bij inspectie geconstateerd werd dat zaken niet in orde waren. Afgelopen maand bracht de VGGM naar buiten dat het ditmaal de locatie BSOsport aan de Drielsedijk is die niet aan de voorwaarden voldoet. Reden voor de PVV…


‘Nooit signalen gehad dat gezichtsbedekkende kleding een veiligheidsprobleem is in Arnhem’

Afgelopen week is er veel discussie geweest over de ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’, populair afgekort tot ‘het boerkaverbod’. Dit n.a.v. uitspraken van de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam over het wel of niet handhaven of prioriteren van deze wet. D66 wilde weten hoe onze burgemeester Ahmed Marcouch hier tegenaan kijkt en stelde mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering. De…


Inburgeringstraject naar gemeentes: ‘wat willen wij voor die mensen betekenen’

Vanaf 2020 krijgen gemeentes meer verantwoordelijkheden op het gebied van inburgering. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde hier een brief over aan de Tweede Kamer. D66 Arnhem organiseerde een politiek café ‘van nieuwkomer tot Nederlander’ over de vraag hoe we hier in Arnhem mee om moeten gaan. Huibert Veth en Pieter Pluijgers waren hier namens RTV Arnhem bij…


‘€300 miljoen NUON-gelden voor Arnhemse energietransitie’

Fractievoorzitter Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen Partij laat enkele kritische geluiden horen rondom het werkbezoek van onze Gelderse commissaris der Koning Clemens Cornielje aan de gemeente Arnhem. Cornielje komt als ‘rijksheer’ wat volgens Wiggers achterhaald is. Ook vindt Wiggers dat de gemeente Arnhem €300 miljoen van het geld dat verdiend is met de verkoop van de NUON-aandelen op zou…


‘ik ben stomverbaasd dat de politieke stemming nu toch uiteindelijk voor de Blauwe Golven is’

Afgelopen week stond andermaal de herinrichting van het Roermondsplein op de Arnhemse politieke agenda. Centrale vraag: blijft het kunstwerk van ontwerper Peter Struycken behouden of niet? Hier lijkt zich inmiddels wel een politieke meerderheid voor af te tekenen. groen of kunst In opdracht van de gemeenteraad heeft het college twee opties uitgewerkt. Optie A, de groene corridor, met ruimte voor…


‘arbeidsbeperkten zijn een verrijking voor je organisatie’

De PvdA heeft een motie ingediend onder de titel ‘geef het goede voorbeeld’ waarmee het college wordt opgedragen om bij de invulling van de banenafspraak maximaal in te zetten op banen verspreid door de gemeentelijke organisatie op basis van zoveel mogelijk vaste contracten. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de VVD, D66 en de PVV stemde tegen….


SP: Geen extra kosten voor wethouders, maar extra bijdrage voor sociale initiatieven

De SP heeft een amendement ingediend onder de titel ‘Geen extra kosten voor wethouders, maar extra bijdrage voor sociale initiatieven’. Met dit amendement wilde de SP voorkomen dat de wethouders in het huidige college honderd procent van hun salaris zouden krijgen. In plaats daarvan wil de SP dit geld besteden aan Arnhemse initiatieven. Twee colleges geleden werd er besloten om…