Arnhems Historisch Tijdschrift

Staringstraat 12 op 10 mei 1942, 2e van links Ada Goldsmid; vermaak in het openbaar was voor Joden verboden, dus bleef vermaak in eigen tuin over, foto Ella Vuulink-Hopaf via joodsmonumentarnhem.nl

Het zomernummer van het Arnhems Historisch Tijdschrift (AHT) ligt weer in de boekhandel. Met deze keer: Arnhemse gasthuizen, een geheimzinnige koperen grafkist, een avontuurlijke arts, een negentiende-eeuwse prent, een wonderlijke advocaat en het oorlogsdagboek van een joods Arnhems meisje.

Inhoud

  • Al eeuwenlang nemen de drie Arnhemse gasthuizen armen, zieken en bejaarden op. Dat ging niet zonder personeel. Wat weten we eigenlijk van hen? Menno Potjer schrijft over het personeel van de Arnhemse gasthuizen, van de middeleeuwen tot het recente verleden.
  • Bij restauratiewerkzaamheden in de Eusebiuskerk stootten de werklieden onlangs per ongeluk een paar stenen uit de keldermuur. Daarachter bleek zich een onbekende grafkelder te bevinden, die een geheimzinnige vroeg-achttiende-eeuwse koperen grafkist herbergde. Pauline Zwetheul en Wim Vermei zochten uit van wie die was.
  • Gerrit Jan Schutte schrijft over de avontuurlijke Arnhemse arts Willem van Rees, die na omzwervingen in Kaapstad en Batavia naar de Gelderse hoofdstad terugkeerde.
  • Liesbeth Kortbeek heeft een bijdrage over de klassieke negentiende-eeuws prent ‘Gezicht op de stad Arnhem van den berg genomen’.
  • Nadat mr. Hendrik Roobol zijn cliënten in een aantal geruchtmakende moordzaken had vrijgepleit, behoorde hij tot de bekendste en populairste strafpleiters van het land. Zijn onorthodoxe aanpak bracht hem echter veelvuldig in aanraking met de tuchtrechter. Stef Ketelaar schrijft over de wonderlijke carrière van deze flamboyante Arnhemse advocaat.
  • Peter Jetten schrijft over het oorlogsdagboek van Ada Goldsmid. Haar dagboek laat zien hoe zij als Arnhems joods meisje de vervolging door de Duitsers beleefde – en overleefde (zie ook hoofdfoto bij dit artikel via Joods Monument Arnhem).
  • In de rubriek Canon van de Arnhemse Geschiedschrijvers staat Piet van Iddekinge centraal, gemeentearchivaris, historicus en fotograaf. Er is nieuws van het Gelders Archief, er zijn recensies van pas verschenen publicaties plus een overzicht van historisch nieuws uit de Arnhemse wijkkranten.

De leden van Prodesse Conamur krijgen het AHT in hun brievenbus. Voor andere geïnteresseerden is het blad voor € 9 te koop bij de boekhandels Hijman Ongerijmd en Het Colofon of te bestellen via ledenadministratie@prodesse.nl.

Reacties