Heel Arnhem gietert

Het klimaat verandert en dat merk je ook in steden. Het kan in stedelijk gebied zo maar een paar graden warmer worden als de zon flink schijnt en de warme luchten vanuit het zuiden toestromen. Het is belangrijk dat de stad nog groener wordt, dat er struiken en bomen geplant worden en geveltuintjes aangelegd worden. Maar als het allemaal uitgevoerd is moeten de nieuwe aanplant wel geregeld water hebben, zeker als de hitte toeslaat en de regen uitblijft.

Door Chris Zeevenhooven

Afgelopen september was ik met een excursie van de school voor gebiedsgericht werken naar Leipzig. Met een interessant programma werd aan allerlei zaken aandacht besteed en met name aan participatie en de waardering daarvoor van de overheid. Het ging over informele participatie, mensen die zelf de handen uit de mouwen steken en iets samen met of voor de gemeenschap organiseren. Het ging ook over formele participatie, hoe middels een formeel burgerplatform, zoals een wijkplatform, de bewoners echt meepraten over de ontwikkeling van hun wijk. Maar er werden ook heel praktische voorbeelden gedemonstreerd, die een beetje het midden houden tussen beiden, omdat de overheid een rol speelt in de realisatie van de activiteit.

Heel Leipzig gietert

Direct na het ontbijt wandelden we door de wijken van Leipzig naar een project dat al enige tijd met succes draait. Alle bewoners die een boom willen adopteren krijgen een gieter en een app voor de telefoon, waar de actuele info over watergeven op komt. Daarnaast heeft de overheid een aantal watertappunten in de wijk aangelegd waar de bewoners die meedoen met het project hun gieter kunnen vullen. Per boom gaat het om wel 10 gieters water om te zorgen dat de (jonge) bomen voldoende water krijgen.

Heel Arnhem gietert

Arnhem is een groene stad op de rand van de Veluwe en aan de zuidzijde in het rivierenland van de Rijn. Dat betekent aan de noordzijde een zandbodem waar water snel doorheen wegzakt en op de rivierklei een bodem die bij verdroging in een keiharde laag kan veranderen waar planten ook niet goed groeien. In beide gevallen is er voldoende water nodig voor de bomen om de droge warme zomerweken te overleven. Het zal voor de gemeente steeds moeilijker worden om al die bomen op tijd water te geven. Er is minder personeel bij de aannemers om al het werk uit te voeren en de stijging van de kosten betekent voor de overheid dat er keuzes gemaakt moeten worden en dan zouden de bomen daar de dupe van kunnen worden.

Het stadsbestuur: actief werken aan actief participeren.

In het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders is er opnieuw een wethouder die participatie in de portefeuille heeft. Hij moet initiatieven steunen en participatie een sterk gezicht gaan geven. Een project als Heel Arnhem gietert zou een mooi project en ervaring kunnen zijn om te zien hoe het kan werken. Participatie in de praktijk.

Het belang van maatschappelijke democratie

Reacties