Arnhemse Binnenstad Index gestegen

© Chiel Eijt

Volgens de recente Arnhemse Binnenstad Index gaat het over het algemeen goed met de economie in het centrum van Arnhem, maar zijn er zeker ook aandachtspunten. De binnenstadindex als geheel toont net als voorgaande jaren een stijgende lijn. Zo is het aantal bezoeken aan musea en bioscopen gestegen, steeg het aantal reizigers via CS Arnhem en nam de gemiddelde parkeerduur in parkeergarages toe. Ook vestigden zich meer horecaondernemers in de binnenstad en nam de werkgelegenheid over het algemeen iets toe.

Positieve ontwikkeling maar ook aandachtspunten

Er zijn ook een paar negatieve trends te zien, zoals de daling van het vestigingsklimaat, de daling van het aantal parkeerders en de toename van het aantal leegstaande kantoorpanden. Het Platform Binnenstad Arnhem, dat de Binnenstad Index opstelt, is overwegend positief. “De index laat zien, dat Arnhem over het geheel genomen er goed voor staat ten opzichte van de gemiddelde cijfers van andere binnensteden in Nederland”, zegt PBA-voorzitter Gerard Velthuizen. “Maar je leest ook, dat we moeten blijven doorpakken, omdat er ook minpunten zijn waar we aan moeten werken. Samen met de Binnenstadmonitor, die de gemeente iedere twee jaar opstelt, geeft deze index richting aan onze plannen en gewenste ontwikkelingen.”

Index gebaseerd op indicatoren

De Binnenstad Index is gebaseerd op 28 meetbare punten, die aangeven wat de groei of krimp is ten opzichte van een basisjaar of een gemiddeld cijfer in Nederland. Deze ‘indicatoren’ zijn verdeeld in 5 thema’s, die een relatie hebben met de economische situatie van de binnenstad: stadskwaliteit (hoe aantrekkelijk is de stad voor mensen om er te wonen, studeren, werken, winkelen), verdienvermogen (het verdienen aan het gebruik van de verschillende functies), bereikbaarheid (uitgedrukt in reistijd en parkeren), vestigingsklimaat (aantrekkelijkheid voor ondernemingen om zich te vestigen) en arbeidsmarkt (vraag en aanbod van arbeidsplaatsen in de binnenstad). Binnen een thema kunnen dus stijgers en dalers zitten.

De gegevens worden verzameld uit publicaties van verschillende externe bronnen, zoals onderzoeksbureaus, ondernemersverenigingen, belangenorganisaties, vastgoedorganisaties en – natuurlijk –  overheden.

Stijging van 115,7 naar 126,1

De Arnhemse Binnenstad Index stijgt sinds 2013 constant. Afgelopen jaar is de totale binnenstadindex gestegen van 115,7 naar 126,1. Het thema ‘verdienvermogen’ laat de grootste stijging zien. Daarentegen zijn de thema’s ‘vestigingsklimaat’ en ‘bereikbaarheid’ gedaald. ‘Stadskwaliteit’ en ‘arbeidsmarkt’ stijgen elk heel licht.

De hele Arnhemse Binnenstad index is te vinden op www.binnenstadarnhem.nl/over-ons

Reacties