Arnhemse gemeenteraad neemt motie aan behoud Blauwe Golven

Op 17 april 2019 nam de Arnhemse gemeenteraad een motie aan met de titel Op naar een uitvoeringsplan Blauwe Golven. De motie, opgesteld door raadsleden van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie en Arnhem Centraal draagt het college van Burgemeester en Wethouders op om een uitvoeringsplan op te stellen voor aanpassing en herstel van Blauwe Golven.

ingezonden door behoudblauwegolvenarnhem.blogspot.com

De motie van de gemeenteraadsleden vraagt het college daarbij uit te gaan van optie B2 van het in september 2018 door Bureau Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur opgestelde document over de Creatieve Corridor. Het college moet in het nog op te stellen uitvoeringsplan echter een aantal wijzigingen en extra’s opnemen.

Wijzigingen

Die wijzigingen en extra’s komen neer op het volgende.

  • Vervanging van een stuk van Blauwe Golven door een extra strook groen aan de westzijde bij de afrit en het einde van de Oude Kraan.
  • Een maximale uitbreiding van de groenstrook langs het Roermondsplein aan de oostzijde in zoverre dat met het voorgestelde aantal parkeerplaatsen in optie B2 van het plan Poelmans Reesink verenigbaar is.
  • Hergebruik, schoonmaak en impregneren van onbeschadigde oude stenen.
  • Het eventuele vervangen van alle stenen van Blauwe Golven mocht blijken dat meer dan 20 procent van de stenen niet meer voldoet aan de oorspronkelijke kwaliteitseisen.
  • Bij herstel en aanpassing van Blauwe Golven wordt zoveel mogelijk getracht om te komen tot de kwaliteit van de oorspronkelijke uitvoering van de golfstructuur, bestrating en kleurstelling.
  • Bij de Du Soleilflat worden minimaal 15 aansluitingen voor elektrische auto’s aangelegd en de gehele parkeergelegenheid wordt zoveel mogelijk voorbereid op toekomstige oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s.
  • Uitbreiding van de handhavingscapaciteit met het oog op overlast in de nacht- en avonduren.
  • Herstel, aanpassing en verduurzaming van de fontein.
  • De mogelijkheid om een nieuw paviljoen van CASA/Showroom richting het stadscentrum te verplaatsen.
  • Bij de uitvoering wordt wat betreft ontwerp en vormgeving gestreefd naar een constructieve samenwerking met ontwerper Peter Struycken.

Aankloppen bij politieke partijen heeft zin  gehad

Wij zijn zeer verheugd dat de motie met een ruime meerderheid van 27 stemmen voor en 10 tegen werd aangenomen. Sloop van Blauwe Golven leek tot onze schrik begin 2017 min of meer een uitgemaakte zaak. Terugkijkend kunnen we zeggen dat protest aantekenen en het mobiliseren van medestanders, het aangaan van de dialoog en met redelijke argumenten aankloppen bij politieke partijen zin heeft gehad. Natuurlijk moet er nog een tweede stap worden gemaakt. Wethouder Roeland van der Zee moet namens het college van B&W de komende maanden een uitvoeringsplan opstellen en daarbij de nodige financiële middelen vinden. Wat ons betreft is echter een eerste belangrijke stap richting behoud van Blauwe Golven gezet.

Dankwoorden

We willen iedereen bedanken die aan die eerste stap een bijdrage heeft geleverd. Dat zijn onder meer de ondertekenaars van de in 2017 opgestelde petitie tegen sloop van Blauwe Golven. Zij die meewerkten aan de symbolische schoonmaak van Blauwe Golven op 22 september 2017. Bernard Colenbrander, Carel Blotkamp, Sjarel Ex en Gijs Frieling die belangeloos meewerkten aan de informatieve bijeenkomst in Rozet Arnhem. Marjon Gemmeke, die het broodjeaapverhaal over Blauwe Golven als bron van hittestress ontzenuwde. Marlous de Haan die onder meer bijdroeg aan een betere kijk op de kwaliteit van de betonstenen. Iedereen die bijdroeg aan de geldinzameling voor een professionele schoonmaak van Blauwe Golven die we helaas wegens omstandigheden moesten afblazen. Leo de Groot, Cyriel Prinsen, Hannie van Nunen, Leendert Combee, Daniël Becker, Lea Manders, Hans Eliëns en andere gemeenteraadsleden en alle mensen die het behoud van cultureel erfgoed in het algemeen en Blauwe Golven in het bijzonder aan het hart gaat.

 

Johanna Jacobs. Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut (WMK)

Piet van Dijk, Vereniging Stadsschoon Arnhem

Peter Nijenhuis, Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem.

 

Reacties