Arnhemse Saksen-Weimarkazerne kreeg nieuwe bestemming

In de loop der jaren droegen in de de Saksen-Weimarkazerne uit 1939 duizenden dienstplichtigen ’s konings wapenrok. In 2007 werd de kazerne verkocht aan de gemeente Arnhem, die er kunstenaars in het kader van de Stichting Leniging Ateliernood Kunstenaars (SLAK) huisvestte. Bij het latere woningbouwproject Saksen-Weimar werden de voormalige legeringsgebouwen gerenoveerd en verbouwd tot appartementen. Ook werd (en wordt) er nieuwbouw gerealiseerd op plekken waar voorheen legermaterieel stond opgesteld.

Het woningbouwproject Saksen Weimar – in het noordelijkste deel van Arnhem – mag gezien worden. Op deze plek langs de Apeldoornseweg – tegenover begraafpark Moscowa – is een prachtig buurt gerealiseerd die deels huurappartementen en koopwoningen telt. Zo zijn de oude legeringsgebouwen waar in vroegere tijden soldaten op stapelbedden sliepen, verbouwd tot appartementen. Het hoofdgebouw is in tweeën verdeeld, waarbij het linkerdeel is herontwikkeld tot Zorgvilla Saksen Weimar. Hier wonen ouderen die dit niet meer zelfstandig kunnen wonen. Rechts van de poort is het kantoor van Stepping Stones Home & Care die ouderen met dementie een stijlvolle en huiselijke woonomgeving met 24-uurs zorg biedt.

Geschiedenis

De kazerne was voor het 8e Grensbataljon bestemd en werd pas voltooid na de Duitse inval in mei 1940. Net als andere kazernes uit die tijd namen de Duitsers hem in gebruik. Tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 ontsnapte de Saksen-Weimarkazerne aan totale verwoesting toen Arnhem vanuit de lucht werd aangevallen. Na de oorlog tot pakweg 1999 deed de kazerne dienst voor verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Na een tijd leegstand werd de kazerne omgetoverd tot asielzoekerscentrum waar vooral Kosovaren onderdak vonden. Na hun vertrek kwamen er andere bewoners. Zo’n 300 kunstenaars vonden er atelierruimte en enkele kleine bedrijfjes vestigden er zich. De kazerne werd in november 2007 door Domeinen verkocht aan de gemeente Arnhem. Omstreeks 2012 werd begonnen met verbouwing en nieuwbouw. De Saksen-Weimarkazerne is indertijd ontworpen door kapitein der genie A.G. Boost en was bedoeld voor één bataljon infanterie.

Straatnamen

De Arnhemse Commissie Straatnaamgeving – die B&W adviseert over straatnamen – legde bij haar suggesties voor straatnamen een relatie met de voormalige, militaire bestemming van de Saksen-Weimarkazerne, alsook de Duitse vorstenhuizen Saksen-Coburg, Saksen-Anhalt en Saksen-Gotha. De voorgestelde benamingen Saksen-Anhalthof en Saksen-Coburgplaats, bij de bestaande gebouwen, riepen bezwaren op bij toekomstige bewoners. Vooral de achtervoegels Hof en Plaats (Platz) vielen door hun misschien Duitse uitspraak, verkeerd. De hoogbejaarde, demente bewoners van het poortgebouw zouden er té veel aan de Tweede Wereldoorlog worden herinnerd. Besloten werd de namen Saksen-Coburg, -Anhalt, én -Gotha te reserveren voor het noordelijk deel van het projectgebied. Saksen-Coburg en Saksen-Anhalt werden vervangen door Compagnieplaats en Infanteriestraat. De Laan van Saksen-Weimar bleef gehandhaafd. Compagnieplaats en Infanteriestraat zijn in lijn met de militaire straatbenamingen Garde Grenadiers en Garde Jagers, garderegimenten die hier ooit waren gelegerd.

Beeld: De Saksen-Weimarkazerne kwam niet helemaal ongeschonden uit de oorlog, Gelders Archief, 1945

Tag: Zie ook de tag Ansichtkaarten voor méér beelden van en verhaaltjes over het Arnhem-van-weleer.

Reacties

Over de auteur

Kees Crone
Kees Crone is journalist en columnist. Hij publiceerde een aantal boeken over Arnhem en schrijft regelmatig op Arnhem-Direct. Hij is bovendien secretaris van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.