Biertje

Tekst: aantal woorden dat verbaasd is elkaar te ontmoeten. Battus

“Wil je een biertje, oma?” De man reikte de dame tegenover hem een blikje aan. Die schudde vriendelijk haar hoofd.

“Nee, bedankt,” zei ze. De man wees naar het meisje naast de dame.

“Wat een mooie dochter heeft u,” prees hij voordat hij zelf een slok nam. Het meisje begon te giechelen.

“Dat is mijn kleindochter,” verbeterde de dame.

“Kleindochter, schoondochter, achterdochter – wat maakt het uit,” schouderophaalde de man. “Ze is in elk geval net zo prachtig als jij.”

Weer giechelde het meisje.

“Dat vind ik geen compliment voor mijn kleindochter,” zei de dame.

“Het is juist een compliment,” wist de man zeker.

“Niet voor mijn kleindochter,” herhaalde de vrouw.

De man trok een wenkbrauw omhoog en wendde zich tot het meisje.

“Is ze soms dement, dat omaatje van je?” vroeg hij.

Het meisje bleef giechelen.

“Als ik u zo hoor, wou ik dat het zo was,” zuchtte de dame.

Reacties

Over de auteur

René Gademann
Een Mowl’etje [mo’wɛləcə] is een kort verhaal van exact honderdvijftig woorden. Het is bedacht en ontwikkeld door René Gademann die al sinds jaar en dag publiceert op www.mowl.eu. En elke zaterdag op Arnhem Direct. Kortgeleden is van zijn hand de thriller Colheita verschenen bij de Arnhemse uitgeverij Aquazz. Het boek is ook verkrijgbaar bij de boekhandel.