Arnhemse Burgemeester Krikke stelt zich niet beschikbaar voor nieuwe termijn

{

<p>Zojuist is bekend geworden dat <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Pauline_Krikke" target="_blank">Pauline Krikke</a> zich niet meer beschikbaar stelt als burgemeester van de gemeente Arnhem (via: <a href="https://twitter.com/NielsSpring/status/262984910413918209" target="_blank">Niels Springeling</a>).</p>

<p>Haar huidige termijn loopt tot september 2013 maar ze legt haar functie neer per juli 2013. Daarmee geeft ze de gemeente Arnhem voldoende tijd om een opvolger te zoeken. Pauline Krikke is sinds 3 september 2001 burgemeester van de gemeente Arnhem. Daarvoor was zij wethouder in de Gemeente Amsterdam. Het is nog niet bekend wat ze gaat doen na haar burgemeesterschap. Hieronder staat haar brief en de reacties op haar vertrek.</p>

<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/marketingfacts/527784266/" target="_blank">Marco Derksen</a></p>
<p>De tekst van de verklaring van burgemeester Krikke:</p>

<p>Voorzitter, geachte leden van de Gemeenteraad,</p>

<p>Op 3 september 2001 werd ik in dit Huis geïnstalleerd als burgemeester van Arnhem. Daar ging een zorgvuldige procedure aan vooraf, waarin uw profielschets, en uw uiteindelijke voordracht aan de Kroon, doorslaggevend zijn geweest.</p>

<p>Op 1 september 2007 ging mijn tweede termijn in. </p>

<p>Ook bij deze zogeheten Herbenoeming ging het om het principe it takes two to tango. We moesten wel van elkaar weten, of we nog eens zes jaar met elkaar de dansvoer op wilden, ondanks, of juist dankzij de nogal verschillende dansstijlen die u en ik van elkaar hadden leren kennen.</p>

<p>Ik moet u zeggen dat ik er de afgelopen elf jaar van heb genoten dat het niet bij een rituele dans is gebleven tussen Gemeenteraad en Burgemeester, en dat ik mede door u mijn werk nog steeds met heel veel plezier doe. Ik zeg mede door u, want u en ik staan er niet alleen voor. Zowel u als ik hebben rechtstreeks te maken met de wethouders. En ook hier gaat het om veel meer dan rituele dansjes. Met name omdat de Gemeenteraad, het College en de ambtenaren niet het monopolie hebben op de dansvloer. Het gaat tenslotte om de burgers. Die zijn geen publiek, maar deelnemers.</p>

<p>Geachte leden van de Gemeenteraad, </p>

<p>Wanneer ik besluiten neem, bent u, als hoogste bestuursorgaan van deze stad, de eerste die daarvan op de hoogte dient te worden gesteld. Uiteraard ben ik mij er van bewust dat mijn naaste medewerkers en de burgers en de media meeluisteren. Wel nu. Over niet al te lange tijd zal ik de vraag moeten beantwoorden of ik wel of niet in aanmerking wil komen voor herbenoeming. Of ik bereid ben tot het aangaan van een derde termijn van nog eens zes jaar.</p>

<p>Als ik alle in and outs van mijn overwegingen op tafel zou moeten leggen, dan komen we vanavond niet meer toe aan het besturen van deze stad.<br />
En dat is nu juist wat wel mijn bedoeling is: tot op het laatste moment uw burgemeester zijn. Volop en zonder enige reserve. </p>

<p>Maar met dat laatste moment, bedoel ik 1 juli 2013. Dat is geen willekeurig gekozen datum. Het is vlak voor het zomerreces, en precies de acht maanden vanaf nu, die procedureel nodig zijn om tot de benoeming van een nieuwe burgemeester te komen.</p>

<p>Dames en Heren,<br />
Uiteraard heb ik deze overwegingen en mijn besluit voorgelegd aan de Commissaris der Koningin, opdat hij samen met u de sollicitatie- en selectieprocedure kan starten.</p>

<p>Voorzitter, ik rond af.<br />
Ik doe mijn werk met ontzettend veel plezier. Het is een groot genoegen om dagelijks omringd te zijn door enthousiaste en hardwerkende medewerkers. En zie ik ook de komende maanden met hetzelfde optimisme en vertrouwen tegemoet. Maar ik ben niet beschikbaar voor herbenoeming. Kort en goed is dat om slechts één reden: Na twee volle termijnen, van samen twaalf jaar, is het in belang van zowel Arnhem als van mij, om ruimte te scheppen voor doorstroming, en voor herijking van perspectieven. Ik kan slechts verklappen, dat ik op dit moment geen enkele andere baan voor ogen heb, maar de arbeidsmarkt goed in de gaten zal houden. En dat mijn man en ik daarbij van harte hopen in Arnhem te kunnen blijven wonen.</p>

<p>Voorzitter, graag over tot de orde van de dag.<br />
Het wel en wee van ons aller Arnhem staat op de agenda!</p>

[<a href="http://storify.com/paulclappers/pauline-krikke-stapt-op" target="_blank">View the story “Pauline Krikke stapt op” on Storify</a>]

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhemse Burgemeester Krikke stelt zich niet beschikbaar voor nieuwe termijn"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*