Besloten vergadering over termijnverlenging Marcouch

De Arnhemse burgemeester bracht deze maand zijn stem uit tijdens verkiezingen - Twitter @ahmedmarcouch

De ambtstermijn van de burgemeester van Arnhem loopt dit jaar af. Ahmed Marcouch tekent graag voor een tweede termijn, maar daar gaat eerst een besloten raadsvergadering aan vooraf.

De gemeenteraad van Arnhem zal op 29 maart a.s. vanaf 18.45 uur een besluit nemen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om burgemeester Ahmed Marcouch opnieuw te benoemen voor een periode van zes jaar. Tijdens deze raadsvergadering zal de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, Mark Coenders, aan de raadsleden toelichten hoe de commissie haar werk heeft uitgevoerd en wat het resultaat is.

Herbenoemingsprocedure

Afgelopen najaar is de Vertrouwenscommissie, die bestaat uit alle fractievoorzitters van de raad, gestart met de herbenoemingsprocedure. De Vertrouwenscommissie heeft voor de raad een zogeheten ‘Verslag van Bevindingen’ over het functioneren van de burgemeester opgesteld. De raadsleden mogen dit verslag na de toelichting van Coenders lezen en het wordt daarna besproken.

Vervolgens wordt er gestemd over de aanbeveling. Op grond van de wet is de raadsvergadering niet openbaar. Ook zijn de stemming, de vergaderstukken en het debat voor een lange tijd geheim. Het besluit van de raad wordt wel openbaar. Direct na de besloten vergadering wordt in een openbare vergadering bekend gemaakt welk besluit de raad genomen heeft.

Ahmed Marcouch is sinds 2017 burgemeester van Arnhem. Lees hier zijn portefeuille
Ook de Gelderlander berichtte over deze vertrouwenscommissie.

 

Reacties