Boeren in actie (foto)

14 oktober 2019 © Luuk van der Lee

Woensdag gaan de boeren naar Den Haag. Gisteren kwamen boeren uit de regio naar het Huis der Provincie in Arnhem.

Boeren komen in actie

Bron: www.agractie.nl

Wij boeren komen in actie voor ons werk, voor onze passie. De afgelopen jaren hebben politici, media en activisten een negatief beeld over boeren geschetst. Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven. De problemen van Nederland horen niet op ons bordje thuis.

In de Gelderlander: Dit wilden de boeren gisteren bereiken met hun protest (*klik*)

In de mailbox van Arnhem Direct:

SGP begrijpt de zorgen van boeren

Statenlid Bennie Wijnne (SGP): wij staan voor een betrouwbare overheid, waar boeren van op aan moeten kunnen. Het innemen van vergunde ruimte is not done. En wanneer gaan we nu eens structureel de werkelijke stikstofdepositie meten? Beleid op basis van rekenmodellen waar nog te weinig wetenschappelijk bewijs voor is, is flinterdun.

Ook vraagt hij aandacht voor handelsverdragen met landen waar een loopje genomen wordt met dierenwelzijn. Onze boeren verdienen een eerlijke concurrentiepositie.

Het is goed dat er nu samen met de sector gekeken wordt naar nieuwe beleidsregels. Wat ons betreft geen regels stapelen, maar innovaties faciliteren. Niet zwart maken, maar aanmoedigen. Samen de schouders eronder.

Veel boeren kwamen vandaag naar Arnhem en andere provinciehuizen in Nederland om hun ongerustheid en frustraties kenbaar te maken over de beleidsregels stikstofaanpak. De SGP sprak met diverse boeren over hun zorgen.

Foto: Luuk van der Lee

 

Reacties