Burgemeester besluit tot verbod demonstratie én gebiedsverbod

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteren besloten de demonstratie te verbieden die Pegida Nederland heeft aangemeld om 23 maart 2024 op het Jansplein in het centrum van Arnhem een koranboek te verbranden. De geplande betoging is verboden ter voorkoming van wanordelijkheden, op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties. Marcouch heeft de organisator van de demonstratie op de hoogte gebracht.

Onveilige situatie

Het gevaar van ernstige wanordelijkheden en de gesignaleerde terroristische dreiging in relatie tot de geplande betoging is dusdanig groot en concreet, dat de veiligheidssituatie rond deze betoging niet in voldoende mate te beheersen zou zijn, stelt de politie in haar advies: zelfs niet bij de inzet van een zeer grote politiemacht.

Marcouch: ‘Om die dreiging te weren en de veiligheid van onze inwoners, ondernemers en betogers te kunnen borgen, heb ik deze demonstratie verboden.

Hij liet ook een bericht rouleren:

Beste meiden en jongens van Arnhem, ik heb de demonstratie verboden die een koranboek verbrandt. Waarom? Niet om de boodschap, mijn hart brandt. Maar ik blijf bij de wet. Die zegt: de boodschap telt niet. Want vandaag is de één beledigd en morgen de ander. Wat wettelijk wél telt, is het gevaar: de wanordelijkheden en nu ook de terroristische dreiging richting Arnhem.

Deze gevaren zijn sinds de vorige verbrandingspoging zo gegroeid en zo onvoorspelbaar geworden, dat de politie de veiligheid niet langer kan waarborgen. Toch komt hij verbranden, zegt de Pegida-voorman. Vandaar mijn besluit hem een gebiedsverbod te geven.

Treurig. Het is voor ons de kunst, bij uitstek ook voor moslims en juist ook in de geest van de Koran, om evenwichtig en wijs te reageren op provocaties, ook als die ons treffen tot op het bot. Zoals de Amadiyyamoslims in januari klaar stonden met gratis Korans, dat is een mooi voorbeeld van reageren volgens de islam. Aangifte doen, dat is ook een goede reactie; reken maar dat het helpt, zeker met veel mensen – Nederland is een democratische rechtsstaat; wij kennen strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. De grondwet en alle wetten die daarbij horen, dat is onze maatstaf en ons baken. Dat hebben wij afgesproken en beloofd; wat er ook gebeurt.

Beste ouders, docenten en jongerenwerkers, alles wat wij doorstaan maakt ons sterker. Leren kan pijn doen, maar helpt ons vooruit. Opdat de nieuwe generatie wijzer wordt dan de vorige.

Aanzuigend

Het feit dat in de laatste dagen voor de betoging de invloed van social media exponentieel toeneemt – wat ook het geval was bij de betoging van 13 januari jl. – heeft bovendien een aanzuigende en mobiliserende werking tot gevolg, blijkt uit de informatie van de politie. Dit maakt de onvoorspelbaarheid van wat zich op 23 maart in Arnhem aan ernstige wanordelijkheden kan voordoen des te groter.

Betogingen waarbij een koranboek verbrand wordt, hebben bovendien ernstige gevolgen voor de nationale veiligheid en raken internationaal de Nederlandse belangen en Nederlandse burgers die zich in het buitenland bevinden. Zij lopen een voorstelbaar en ernstig risico als gevolg van een dergelijke daad. Deze dreiging is naar aanleiding van de betoging van 13 januari jl. bovendien toegenomen. Marcouch: ‘Als burgemeester kan en wil ik ook daaraan niet voorbijgaan. Vrijheid van betoging is een essentieel grondrecht binnen de democratie. Ik betreur dat dit democratisch recht in dit geval onmogelijk wordt gemaakt. Het recht op betoging kan namelijk enkel begrensd worden bij wet en daarom pleit ik voor een verbod op het verbranden en vernielen van religieuze en levensbeschouwelijke boeken’.

Gebiedsverbod

De voorman van Pegida Nederland moet de komende zes maanden uit Arnhem wegblijven. Burgemeester Ahmed Marcouch legt het gebiedsverbod op, nadat de man verklaarde toch naar Arnhem te komen om op 23 maart een koranboek te komen verbranden, ondanks het recente verbod tot het houden van een betoging.

De demonstratie is verboden omdat de politie de veiligheid van de demonstranten en omstanders niet kan waarborgen. De politie meldt namelijk een gevaar dat  dusdanig groot en concreet is, dat de veiligheidssituatie rondom de betoging niet adequaat te beheersen is, zelfs niet bij de inzet van een zeer grote politiemacht.

De voorman van Pegida Nederland heeft echter op X (voorheen Twitter) verklaard toch 23 maart naar het Jansplein te komen. Dit zal een mobiliserend effect hebben op groepen en individuen die zelfs met geweld zullen trachten de komst van de man, dan wel een door hem te houden ongeplande – en verboden – betoging of actie, te verhinderen, meent de gemeente.

Marcouch: “De vrijheid van demonstratie is essentieel in onze democratie. Maar dit verbod is noodzakelijk om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Overtreding van het gebiedsverbod is strafbaar. Het gebiedsverbod geldt voor een periode van zes maanden.”

Reacties