Buurt BANK op de Blokhut

Het Arnhemse Broek is een wijkbank rijker. Op playground de Blokhut hebben vandaag vrijdag leerlingen van de Paulusschool de door bewoners zelfgemaakte BANK van de buurt onthuld. Het terrein biedt allerlei mogelijkheden en door er een bank voor de buurt te ontwikkelen, is de Blokhut nieuw leven ingeblazen.

Kunstenaars

Kunstenares Astrid Aries heeft in aanloop naar de onthulling in de buurt voor draagvlak gezorgd met een foto project, kunstenaar Karel van der Eijk begeleide de makers met het uitvoeren van hun eigen ideeën. Een belangrijke rol hebben de leerlingen van de Paulusschool gespeeld; ook zij belden aan bij buurtbewoners én schetsten, zaagden, grafeerden hun namen in de BANK en onthulden hem uiteindelijk.

Ideeën voor de toekomst

Tijdens het werken aan BANK ontstonden er ook veel nieuwe ideeën voor de Blokhut. Bewoners willen graag de Blokhut in eigen beheer gaan nemen. Vrijdag was het druk op het terrein! Het Sportbedrijf overhandigde het terrein met een symbolische handeling over aan de vrijwillige beheerders, beheerder Danny onthulde een nieuw logo voor de Blokhut, het jongerenwerk van Rijnstad nam nog eens hun programma door, een buurtbewoonster overhandigde haar ideeën over een bingo, handwerkavond of High Tea op papier aan de opbouwwerker, Mike stelde voor om plantenbakken in te richten en Vincent stelde voor op graffity kunstwerken te gaan maken. Betrokken bewoonster Yvonne was spreekstalmeester van de middag waar iedereen aan het woord kwam, incluis alle dankwoorden aan elkaar.

Rappers

En toen konden de rappers van de Paulusschool eindelijk hun rap voordragen, speciaal gemaakt voor de opening van de BANK bij de Blokhut. Samen met Karel en zijn doedelzak, onthulden ze de bank en klommen er op om zich te laten fotograferen door de pers. Daarna was er drinken en eten en ontmoetten mensen elkaar om verder te brainstormen over toekomstplanen. De organisatie maakt zich op voor een derde bank, nu in de Van Verschuerwijk.

Playground de Blokhut, Le Mairehof 20: alle middagen open van dinsdag t/m vrijdag.

BANK is een bewoners initiatief en zoekt verbinding met partners in de wijk. Na de realisatie van BANK in het Statenkwartier, sloot ook Kunst op de Plank nu weer aan bij BANK voor de Blokhut .

BANK wordt ondersteund door Cultuurmakelaar Lidwin van Grunsven/Kunstbedrijf Arnhem.

_____________________________

Foto (en een beetje tekst): Zefanja Hoogers

Reacties