Investeerder koopt ENKA-terrein voor herontwikkeling

Foto: Huub Louppen

ARNHEM – PingProperties, een Amsterdamse investeerder in onroerende zaken, heeft het voormalige ENKA-terrein aan de Velperweg aangekocht.

Het terrein dat is verworven heeft een oppervlakte van ongeveer 7,1 hectare. Het is de bedoeling van het investeringsfonds om op het terrein een hoogwaardig woonmilieu te laten realiseren dat aansluit op de aangrenzende woonwijken. PingProperties laat weten dat dit in overeenstemming is met de gemeentelijke structuurvisie.

In 2012 heeft PingProperties op de locatie aan de Velperweg reeds 6,5 hectare grond met ca. 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen in eigendom gekregen.

Door de recente aankoop kan een verdere invulling worden gegeven aan de ontwikkeling van het hele complex.

Bron: PingProperties

Reacties