Coehoornpark: voorlopig dicht…

Een maand geleden vond Festival De Ontaarde Boom plaats in het Coehoornpark © Zefanja Hoogers

Op de plek waar ooit de kleine Eusebius stond en wat 20 jaar braak lag, ontstond in 2013 Stadspark Coehoorn als ontmoetingsplek voor de wijk. Het park wordt door buurtbewoners en andere liefhebbers onderhouden, gebruikt en staat open voor iedereen die Coehoorn een warm hart toedraagt. Maar: de hekken zijn voor onbepaalde tijd dicht gegaan…

Overlast van jongeren

Het bestuur van stichting Coehoorn Centraal heeft vorige week besloten het park voor bezoekers voor onbepaalde tijd te sluiten. Aanleiding is de aanhoudende overlast van grote groepen jongeren. Ofschoon lang niet alle jongeren overlast bezorgen, is de groep inmiddels zodanig van omvang en wisselend van samenstelling dat de goedwillenden niet langer van de kwaadwillenden te scheiden zijn.

De overlast bestaat uit een grote mate van vervuiling van het park met achtergelaten verpakkingsmateriaal, flessen en ander materiaal. Dat door deze groep zeer jonge scholieren ook geblowd en alcohol wordt genuttigd achten wij ook geen gewenste situatie.

Het aanbrengen van verbodsborden en het voortdurend aanspreken door betrokken buurtbewoners en ondernemers heeft niet tot enig blijvend resultaat geleid. Ondanks dat is inmiddels al het parkmeubilair en muren van een van de gebouwen volledig onder graffiti verdwenen.

[tekst gaat door onder de foto’s]

Wat de stichting zorgen baart is dat ouders met kinderen en andere bewoners zich steeds minder in het park zijn gaan vertonen. Daarbij verdwijnt de sociale controle. Nu ook meubilair is vernield is de grens bereikt: ze sluiten het park voor onbepaalde tijd.

Coehoornpark in Coehoorn Centraal

Het Coehoornpark is een tastbaar resultaat van de veranderingen die in de wijk in gang zijn gezet. Het project is van onderop tot stand gekomen. Het 20 jaar lege bouwterrein op de plaats waar ooit de Kleine Eusebiuskerk stond was de bewoners van de wijk een doorn in het oog. Stadspark Coehoorn is geen gewoon park maar een stukje levende natuur in het centrum van de binnenstad van Arnhem. Naast ruimte voor de natuur biedt het park ruimte voor het eigen initiatief.

Het park wordt volledig door vrijwilligers bijgehouden, medegefinancierd door de stichting Coehoorn Centraal en dankbaar gebruikt door omringende ondernemers als wel horeca bedrijf Stella By Starlight.

Evenementen

Ontaarde boom

Parkregisseur Willem Jakobs was drie jaar bezig kunstwerk De Ontaarde Boom in het Coehoornpark te omarmen. Willem: ‘Dit is precies wat wij in dit park willen: het kunstwerk is geen museumkunstwerk, maar een idee dat iets wil veroorzaken. Net als wat wij met het Coehoornpark willen, namelijk de openbare ruimte gebruiken voor uitwisseling en mensen bij elkaar brengen.’ Het kunstwerk werd onthuld op 24 mei door burgemeester Marcouch, waarna een verhalenfestival (hoofdfoto) volgde. De voortzetting van het gesprek onder de boom tijdens de rest van de zomer over ontworteling, valt met deze maatregel in duigen.

Muziek bij de Molen

Op 21 juli zullen de hekken echter weer voor een dag open gaan! Stichting Muziek bij de Molen slaat haar wieken uit en organiseert een relaxed festival in het Coehoornpark. De crowdfundingsactie is geslaagd en in samenwerking met Studio Stadsgras is er al een programma bekend: op een leuk podium zijn er drie goede bands waarvan twee uit Arnhem. Ze spelen reggae, soul & pop en latin muziek. Een entertainende DJ draait platen tussen de sets van de muzikanten.

In een overzichtelijk knus park worden peuters tot oma’s en alles er tussenin vermaakt, Arnhemse kraamhouders verleiden je met goed eten, mooie drankjes en leuke spullen. Zo gaat het festival er uit zien.

De stichting wacht overleg met de gemeente af om te komen tot een blijvende oplossing. Zij betreuren dat ze deze ingrijpende maatregel hebben moeten nemen.

Reacties