De coalitiebreuk: opsomming aan pers

Op de langste dag van het jaar, werd er een coalitiebreuk aangekondigd op het stadhuis. Arnhem kampt met een bestuurlijke crisis, de media staan er bol van. Arnhem Direct somt één en ander aan berichtgevingen op.

PERSVERKLARING GroenLinks en PvdA

GroenLinks en PvdA zeggen coalitiesamenwerking met VVD en D66 op

21 juni 2019: De Arnhemse fracties van GroenLinks en PvdA zeggen de coalitiesamenwerking met VVD en D66 op. Reden hiervan is het verschil in bereidheid om de knellende financiële coalitieafspraken aan te passen om de tekorten – die met name ontstaan zijn doordat de uitgaven in de zorg zijn gestegen met 18 miljoen euro – op te lossen. GroenLinks en de PvdA vinden dat mensen in Arnhem zeker moeten kunnen zijn van goede zorg, daar is geld voor nodig. We kunnen daarom niet vast blijven houden aan knellende financiële afspraken, zoals het blijven vullen van onze spaarpot en het bevriezen van de lasten. GroenLinks fractievoorzitter Mark Coenders en PvdA fractievoorzitter Eric Greving: “Er zijn belangrijke maatschappelijke opgaven in de stad die we moeten aanpakken, zoals goede en bereikbare zorg en voorzieningen in de wijken voor kwetsbare Arnhemmers. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor oplossingen.” GroenLinks zal daarom als grootste partij, samen met de PvdA, in gesprek gaan met verschillende partijen om te komen tot die oplossingen.

Sinds vorig jaar het coalitieakkoord tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA is gesloten, zijn de uitgaven in de zorg met ruim 18 miljoen euro toegenomen. Om de tekorten op te lossen zijn maatregelen nodig. Pijnlijke maatregelen die kwetsbare inwoners van Arnhem kunnen raken. In de voorbereiding op de begroting doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor het oplossen van het tekort, dat voor GroenLinks en PvdA een ultiem compromis is tussen de doelen van het coalitieakkoord, wat nodig is voor Arnhem en de ontstane financiële situatie. Ondanks veel overleg geven VVD en D66 aan niet te kunnen instemmen met het voorstel van het college. Zij stellen zelfs voor nog extra te bezuinigen op de wijkbudgetten, waaronder bijvoorbeeld armoede, Spelen en Groen. Mark Coenders en Eric Greving: “Voor GroenLinks en PvdA gaan goede zorg en ondersteuning voor Arnhemmers die dat nodig hebben boven knellende financiële afspraken. Daarbij staat wat nodig is voor Arnhemmers voorop.”

Naast inhoudelijke verschillen ervaarden GroenLinks en PvdA meermaals een gebrek aan constructieve samenwerking met vooral D66. Coenders en Greving: “We betreuren het dat deze stap nodig is. Maar te vaak lukte het niet op een constructieve manier met D66 in gesprek te komen. Helaas is het ook met de VVD in deze samenstelling niet mogelijk gebleken tot goede samenwerking te komen, die nodig is voor een stevige coalitie.”

D66 REAGEERT

Op vrijdagavond 21 juni deelde GroenLinks mee dat zij per direct de samenwerking met VVD en D66 beëindigen. Verrassend, omdat de stad juist nu voor grote uitdagingen staat.

Samenwerken aan goede oplossingen

D66 blijft zoeken naar voldoende geld voor de zorg zonder dat de rekening naar de toekomst wordt doorgeschoven. We willen met zo veel mogelijk partijen oplossingen vinden die recht doen aan de verschillende belangen. Dat willen we ook nog altijd samen met GroenLinks en de PvdA.

Mooie balans

Het coalitieakkoord dat vier partijen vorig jaar sloten is een mooie balans tussen een sociaal Arnhem enerzijds en het beperken van de lasten voor inwoners anderzijds. De Arnhemmers verdienen een mooie en duurzame maar ook financieel gezonde stad.

Verantwoordelijkheid nemen

Voor komende woensdag heeft burgemeester Marcouch een extra raadsvergadering uitgeschreven. De inzet van D66 is om de raad van links tot rechts zo goed mogelijk met elkaar te verbinden.

VVD Arnhem betreurt opzegging samenwerking

21 juni 2019: De Arnhemse fracties GroenLinks en PVDA zeggen de coalitiesamenwerking met VVD en D66 op. Dat heeft ons erg verrast en wij betreuren dat, want de stad moet bestuurd worden en dan is weglopen wat de VVD betreft zeker niet de beste oplossing.

We hebben met zijn vieren, GroenLinks, VVD, D66 en PVDA, een mooi akkoord gemaakt met daarin veel aandacht voor onder andere werk en inkomen, duurzaamheid, schuldenproblematiek, cultuur, bereikbaarheid en financiële stabiliteit. Daar willen we graag aan werken. Het grote tekort op zorg is een uitdaging die we met elkaar moeten oplossen. De VVD vindt goede zorg voor Arnhemmers heel erg belangrijk. En wanneer de kosten voor die zorg explosief groeien, kan je enerzijds (een deel) van je reserves aanspreken -en de VVD is daar ook toe bereid- en anderzijds zal je moeten bijsturen om ook op de lange termijn de zorgkosten te kunnen blijven betalen. Wanneer je nu niet kiest voor een verantwoord financieel beleid schuif je de rekening door naar de generaties na ons en zadel je hen met een nog veel groter probleem op.

Woensdag praten we verder over de voorbereiding op de begroting. De VVD blijft bereid om vergaande concessies te doen, ook als het gaat over voor ons belangrijke afspraken uit het coalitieakkoord. Dat doen we omdat we het nodig vinden om de ingewikkelde opgave rond de zorgtekorten op te lossen. De VVD wil op een constructieve manier blijven bijdragen aan een stabiel Arnhem.

DE GELDERLANDER BERICHT

Woensdag de 26e belegt burgemeester Marcouch een extra raadsvergadering , ‘de bestuurscrisis is het nieuwe college eigenlijk nooit weg geweest’ en de volgende dag roept Marcouch op tot een beschaafd debat rondom de coalitiebreuk (alle berichten PREMIUM).

OMROEP GELDERLAND

Ons voormalig politiek verslaggever Huibert Veth kopt op Omroep Gelderland ‘Wespennest eist opnieuw politieke slachtoffers’ (met video): het is voor de zoveelste keer hommeles in de Arnhemse politiek.

De breuk betreft dus officieel andere inzichten over het zorgtekort (wat trouwens een landelijk probleem is sinds de decentralisatie), maar er lijken ook onenigheden te zijn over de samenwerking met D66. GroenLinks en PvdA trekken trouwens niet hun wethouders terug.

Reacties