College slaat collectief verzoek van Arnhemse wijken in de wind

Maandagavond stond de ‘Politieke Maandag’ van de Arnhemse gemeenteraad geheel in het teken van de consultatie ‘bezuiniging participatie- en opbouwwerk’. De meeste Arnhemse wijken waren bij deze consultatieronde vertegenwoordigd.

Onderwerp van bespreking was het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om 100% te bezuinigen op het participatie- en opbouwwerk. Taken die nu nog door professionals van Rijnstad worden verricht wil het college deels onderbrengen bij de wijkteams leefomgeving en deels weglaten.

Maar vertegenwoordigers uit vrijwel alle wijken hadden geen vertrouwen in het voorgenomen beleid van het college. Dat ze zich mochten uitspreken over het voornemen werd ook niet beschouwd als een vorm van bewonersparticipatie, de zogenaamde ‘Malburgse methode’ waarbij samen in overleg wordt besloten.

Dat overleg met de bewoners is de afgelopen maanden node gemist en werd maandagavond gekwalificeerd als ‘onbehoorlijk bestuur’. Op een vraag van de voorzitter van het wijkplatform de Laar om zo snel mogelijk een COW (Centraal Overleg Wijken) te organiseren en in overleg te gaan, antwoordde wethouder Anja Haga (Christen Unie) dat de bewoners best iets mogen organiseren en dan kunnen ze haar uitnodigen.

Vertrouwen in de mens
Eén van de wijkvertegenwoordigers reageerde als volgt: “Opbouwwerk is vertrouwen in de mens en dat zie ik niet gebeuren als ambtenaren dat gaan overnemen. Ambtenaren hebben een andere taak”.

Alles draait volgens deze vertegenwoordiger om investeren van tijd in persoonlijke relaties en opbouwen van vertrouwen. De medewerkers van Rijnstad doen die investeringen wel en dat zal ernstig worden gemist als het voornemen van het college zou doorgaan.

Professionals nodig
Een andere wijkbewoner verzuchtte: “Waar zijn we in Godsnaam mee bezig om iets af te breken wat goed werkt om na verloop van tijd te ervaren dat het gemist wordt en dan weer in te stellen?”.

Een wijkbewoner die weer in actie gekomen was en nu meewerkt aan het beheer van het buurthuis zou zonder de participatie- en opbouwwerkers niet de huidige taak kunnen uitvoeren. Ze heeft professionals nodig om op terug te vallen en ingeval problemen de vraag over te nemen.

Er ontbrak volgens de wijkbewoners een goed participatieproces met deze bezuinigingsoperatie, waardoor er weinig tot geen vertrouwen is in een goede afloop. Maar ook inhoudelijk schort er veel aan het college-voornemen.

Het huidige opbouwwerk heeft het vertrouwen van de wijkbewoners vanwege de onafhankelijkheid van de opbouwwerkers. De wijkteams leefomgeving, die bestaan uit niet-onafhankelijke ambtenaren, genieten daarom niet op voorhand het vertrouwen van de wijkbewoners.

Mislukte pilot
De twee teams leefomgeving die het afgelopen jaar een pilot hebben gedaan in de wijken de Laar en Presikhaaf hebben lang niet naar tevredenheid gewerkt. Er was amper of geheel geen communicatie met het wijkplatform en er is niet geëvalueerd zeiden de wijkbewoners. Ook de wethouder kon geen evaluatie overleggen.

Ook met de andere wijken is in de voorbereiding geen ander overleg geweest dan een eenzijdige mededeling, ondanks de beloften aan wijkplatforms om hen aangesloten te houden. Bovendien hebben de ambtenaren van de teams leefomgeving aangegeven dat ze geen opbouwwerk gaan doen.

Er werd daarnaast grote zorg uitgesproken dat als gevolg van deze bezuiniging er veel meer werk komt voor de vrijwilligers die dat werk nu doen. De vrijwilligers vrezen dat bij gebrek aan ondersteuning het vrijwilligerswerk een dagtaak zal worden, waardoor het plezier wegebt en daardoor zullen veel mensen er mee stoppen.

“Het co√∂rdineren en afstemmen van de taken is een belangrijke taak die nu door goede professionals gebeurd en dat willen we zo houden”.

25 jaar terug in de tijd
Conclusie van deze avond was dat er wordt gehandeld zonder enige visie op de toekomst en dat de bezuiniging van participatie- en opbouwwerkleidt tot het verlies van de leefkwaliteit in de wijken en daarmee achteruitgang.

“Arnhem gaat weer 25 jaar terug in de tijd” aldus Regina Ram uit Vredenburg. Bewoners van de Arnhemse wijken zijn er duidelijk over, ze willen de bezuinigingen niet en ze gaan het werk niet zelf voor hun rekening nemen. Dit wordt een geval van ‘terug naar af’ en een verlies in vertrouwen in politiek en gemeentebestuur.

Wethouder Haga deed een poging om het voorstel te verdedigen door met geld te strooien en vooral te benadrukken dat er € 101 miljoen naar het versterken van het – typisch Arnhemse – wijkgerichte werken gaat.

Maar in haar presentatie en antwoord aan de wijken was zoveel onduidelijk dat ze daar het vertrouwen van de wijkbewoners, veelal zelf actief in wijkplatforms, niet mee won.

De bewoners zijn duidelijk: “Uitvoering van wijkactieplannen staat met het participatie- en opbouwwerk.”. En juist dat wordt nu wegbezuinigd. Er werd nog een laatste poging gedaan door een wijkvertegenwoordiger uit de Geitenkamp om een brug te slaan naar het college.

Wethouder Haga bleef volhouden met haar eigen verhaal en sloeg het verzoek van de Arnhemse wijken om de bezuinigingen terug te draaien volledig in de wind.

Foto: Omrop Fryslan.nl.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "College slaat collectief verzoek van Arnhemse wijken in de wind"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*