De BBB, een eeuwenoude beweging in een Nederlandse jas.

Caroline van der Plas kondigt aan dat de Boerburgerbeweging mee gaat doen aan de verkiezingen. @ChrisZeevenhooven

Arnhem Direct heeft in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen een aantal artikelen geplaatst. Eerst over het democratisch proces, over de ins en outs van stemmen en het stembureau, daarna een uitleg over de Waterschappen en het belang hiervoor te stemmen. Nu, een paar maanden na de verkiezingen zijn de Provinciale Staten aan de beurt en het is Interessant om meer vertellen over de grote winnaar: De Boer Burger Beweging, BBB.

Door Annemarie van Harten

Agrarisme

De opkomt van de BBB, in de persoon van Caroline van de Plas, leek bijna vanuit het niets uit de lucht komen vallen of vanuit ongenoegen over het kabinetsbeleid naar boeren. De agrariërs voelden zich bedreigd in hun bestaan door milieu regels, waar kabinet en kamer zich binnen de EU aan gecommitteerd hebben. Maar de boerenstand alleen haalt amper een zetel in de Kamer.

De beweging zegt te handelen vanuit gezond (boeren) verstand. Ze is niet rechts of links. Gezien het stemgedrag in de Tweede Kamer valt wel een conservatieve tendens te zien. De BBB is echter wel degelijk onderdeel van een oude politieke stroming. Het Agrarisme. In het kort is dit een filosofie dat het plattelandsleven boven het ‘corrupte’ stedelijke leven plaatst. In de late 18de en vroege 19de eeuw zagen vooral romantici in de boer iemand die in voortdurend contact stond met de wilde natuur, dit in tegenstelling tot de stedeling. In de Westerse wereld werd na WO2 het Agrarisme minder. Het Oostblok ontwikkelde een socialistisch Agrarisme, net als Israël met haar socialistische kibboets. In veel Scandinavische landen bloeit deze politieke stroming nog altijd. De centrale boodschap luidt uiteindelijk altijd: De stedelijke elite heeft niet genoeg oog voor het platteland.

Boeren in Nederland

Voor veel boeren zouden de Europese regels (vooral anti-stikstof) betekenen dat zij niet meer kunnen leven en werken zoals ze generaties hadden gedaan. Laatste zin komt van de website van de BBB. Voor of tegen deze partij, we kunnen niet beweren dat boeren al generaties lang op dezelfde manier boeren.

Drie generaties geleden had de meerderheid van de agrariërs op de Veluwe, een gemengd bedrijf. Een “grote boer” had een boerderij, ongeveer twintig koeien, vijftig tot honderd varkens en een aantal kippen. Op het land werd het voer voor de dieren verbouwd.

In Zuid-Holland werd van een groot deel van de koemelk kaas gemaakt. Vooral in het gebied rond Gouda en Alphen aan de Rijn was een beginnend boer spekkoper wanneer hij een vrouw kon trouwen die goed kaas kon maken. De koeien, kippen, kaas en eieren werden meestal op markten verkocht.

Supermarkten en banken

Na de jaren ‘70 van de vorige eeuw moesten boeren, vooral door de rol cq tussenkomst van supermarkten langzaam maar zeker drie keer zo groot worden om hetzelfde te verdienen. Leningen van banken hielden de agrarische sector in hun greep om op grote schaal te produceren. De boerderij veranderde in een fabrieksmatige onderneming. Zo groot, dat Nederland na de V.S. de grootste exporteur is van de producten van onze boeren. Op plaatselijke markten in veel Afrikaanse landen verkopen vrouwen daar vlees en eieren uit Nederland. Ook worden er uien, wortelen, en andere gewassen verkocht.

Gras is ook natuur

Ondertussen zijn in ons land grote delen van provincies veranderd in grasland. Arnhem staat bekend als meest groene stad van ons land. Het Sonsbeekpark, Zypendaal en wat verderop de Posbank, de Rosendaalse hei, de Ginkelse hei. BBB noemt véél van dit groen “wensnatuur” wat niet ten koste van boeren hoeft te blijven bestaan.

Kan de BBB botsen met Arnhem

Conflicteert het provinciecollege van BBB, VVD, CDA, SGP en CU met een Arnhems stadsbestuur waar in de Perspectiefnota te lezen valt dat men wil werken aan een groene stad? De biodiversiteit moet behouden blijven via wijkagenda’s en het vergroten en verbinden van parken en natuurgebieden. Arnhem gaat meer inzetten op natuurinclusieve (stads)landbouw, duurzaam voedsel en klimaatadaptatie. Het verbeteren van dierenwelzijn en de intrinsieke waarde van dieren krijgt een centrale plek in het beleid. Dat wordt dus biologisch boeren.

Wie is de burger volgens de BBB

Met de term ‘burger’ kan men veel kanten op. De BBB wil ook hun belangen behartigen. Op de vraag aan een actieve BBB-er (die niet met naam genoemd wil worden) wie wordt verstaan onder ‘burger’ was het antwoord dat dat iedereen is, buiten de Randstad. Meer ingezoomd op de niet -burger komen we uiteindelijk terecht bij “snotneus Rob Jetten” van D66.

Is de BBB een blijver

Op de vraag of het de BBB gaat lukken om een machtsfactor van belang te worden en te blijven, antwoordt dezelfde BBB-er dat hij daar zorgen over heeft. De BBB politici hebben een flink aantal ervaren mensen in hun gelederen, maar door de immense overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen zijn er ook erg veel politiek onervaren mensen in de Staten terecht gekomen. Mensen met “het hart op de goede plaats”. De vraag is echter of zij zich staande kunnen houden binnen het politieke geweld, de hardheid en de politieke spelletjes die zij gaan tegenkomen.

Voor Arnhem is de vraag of stads-en provinciebestuur samen kunnen werken of dat zij recht tegenover elkaar komen te staan. We blijven het volgen.

Reacties