De voors en tegens van plannen Stadsblokken Meinerswijk

© Simon van Ooijen - flickr.com/groups/arnhemdirect

De discussie rondom de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk is weer opgelaaid nu het bestemmingsplan ter visie gelegd gaat worden. Arnhem Direct somt de standpunten nog eens op:

Eigenaar Kondor Wessels Projecten

Bron www.stadsblokkenmeinerswijk.NL :

Stadsblokken Meinerswijk is straks dé plek waar Arnhem het hele jaar door recreëert. Waar je kunt fietsen langs de Rijn, zwemmen in de nieuwe nevengeul en kunt sporten in een dynamisch rivierduinpark. Waar je kunt eten of drinken aan een hippe haven. En waar mooie stadsstranden, nieuwe ooibossen en nieuwe moerasoevers een lust voor het oog zijn voor natuurliefhebbers. Het bestemmingsplan biedt voldoende mogelijkheden om binnen het plangebied een aantrekkelijk programma te realiseren, zo moet minimaal 20% van het te bebouwen oppervlak (footprint) uit andere functies dan wonen bestaan.

Het plan verbetert de kwaliteit van het gebied, zorgt voor meer natuur, cultuur en recreatie en maakt een einde aan de verharde, verwaarloosde en zwakke plekken.

Voor de ontwikkelingen in Stadsblokken Meinerswijk is  natuurinclusief bouwen het uitgangspunt. Dat geldt voor  nieuwe gebouwen, maar ook voor bijvoorbeeld kademuren  en bruggen. Door het realiseren van groene daken aan de  schaduwzijde van een woning bijvoorbeeld (waar geen  zonnepanelen liggen) én het inbouwen van nestgelegenheid in muren en daken voor vogels, vleermuizen en insecten maken we van de gebouwen een thuis voor mens plant en dier.

Stichting Kloppend Stadshart en Mileudefensie

Bronnen www.stadsblokken-meinerswijk.ORG en arnhem.milieudefensie.nl :

De gemeente Arnhem werkt mee aan de plannen met projectontwikkelaar KWP. Eerder werden aantallen genoemd van 250 tot 350 woningen, inmiddels wordt gesproken over 400 woningen. De geplande woningen bestaan deels uit villa’s (in de noordpunt van Meinerswijk) en flats  (in Stadsblokken, het gebied tussen de twee bruggen in).

Bouwen in het overstromingsgebied van de rivier is een slecht idee in tijden van klimaatverandering. De overstromingsrisico’s voor de (toekomstige) bewoners zijn ondanks wettelijke bepalingen, nog steeds niet duidelijk in kaart gebracht. Er is geen antwoord op de vraag of de gemeente straks aansprakelijk is voor schade door overstromingen of dat de toekomstige bewoners dat zelf zijn. Ook kan Arnhem haar onbebouwde uitwaarden als verkoelende plek in een steeds warmer wordende stad slecht missen. Deze groene buffer is pure noodzaak om onze leefomgeving leefbaar te houden.

Milieudefensie Arnhem en Kloppend Stadshart strijden samen met vele anderen voor een toekomstbestendig Stadsblokken-Meinerswijk. Voor een uiterwaardengebied zoals is vastgelegd in de gebiedsvisie van 2012. Een gebied zonder woningbouw, met ruimte voor de natuur en respect voor de rivier.

Bestemmingplan binnenkort openbaar

Vorige week was er een bijeenkomst georganiseerd door Milieudefensie in het Focus Filmtheater. De Gelderlander kopte de volgende dag spreker emeritus hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga met ‘Arnhem ‘raar bezig’ in Stadsblokken-Meinerswijk

Het bestemmingsplan komt binnenkort ter inzage. Deze bevat naast de bouwplannen ook de informatie over de plannen met betrekking tot natuur en de geplande recreatieve voorzieningen in de gebieden, waaronder een permanent evenemententerrein op de Stadsblokken. Bron: Malburger

Wordt vervolgd!

Reacties