Dijkmagazijn is industrieel erfgoed

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het is wel een eindje fietsen en men kan zich afvragen of het nog wel Arnhem is. Aan de Drielsedijk vlakbij de rioolzuiveringsinstallatie en praktisch onder de spoorbrug ligt het Dijkmagazijn. Volgens BOEi is het Elden Dijkmagazijn en aangezien Elden sinds 1966 bij Arnhem hoort, is informatie op Arnhem-Direct over dit bijzondere gebouwtje hier op zijn plaats.

Het dijkmagazijn Elden ligt in een bocht van de Rijn tussen Elden en Driel, waar de oude structuren van de dijken nog goed in het landschap zichtbaar zijn. Dit industriële erfgoed dateert van 1856 en is door het Polderdistrict Over-Betuwe gebouwd. Het was het eerste stenen dijkmagazijn in de omgeving van Arnhem. Recentelijk is het voor 343.000 euro gerenoveerd. Dat was nodig aangezien de elementen en baldadige jeugd er jarenlang drastisch hadden huisgehouden.

Geschiedenis

In dijkmagazijnen werden materialen zoals kruiwagens, zandzakken en schoppen opgeslagen. Hiermee repareerde het dijkleger van jonge mannen uit de regio zwakke plekken in de dijk, die ontstonden bij slecht weer en hoog water. De functie van de dijkmagazijnen veranderde in de jaren vijftig toen aannemers de dijken preventief gingen onderhouden. Toen in 1965 een centraal magazijn in Elst werd geopend verloor het dijkmagazijn Elden definitief zijn functie. Dit dijkmagazijn was na een verbouwing in 1948 ook dienstwoning van de kantonnier van het Polderdistrict.

Herbestemming

Sinds 2008 had BOEi het dijkmagazijn in bruikleen van Waterschap Rivierenland. In 2011 startte de Stichting Gelders Dijkenmagazijn een burgerinitiatief met als doel het exploiteren van het gebouwtje. De stichting was toen al een aantal jaren bezig in samenwerking met BOEi om het pand te behoeden voor sloop en het te restaureren. En het eindresultaat van het solitaire liggende huisje mag gezien worden. Het is ingericht als bezoekerscentrum waar wandelaars en fietsers een kijkje in de geschiedenis van het water en de hoogwaterbescherming van nu kunnen krijgen. Bovendien is het magazijn te huur als sfeervolle vergaderlocatie. Permanente bewoning mag niet meer aangezien de nabijgelegen waterzuiveringsinstallatie soms minder prettig ruikt.

BOEi

BOEi (www.boei.nl) stelt zich ten doel Nederlands erfgoed voor burgers te ontsluiten en zijn verhalen door te geven aan volgende generaties. BOEi doet dat door middel van het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed, met oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. BOEi werd in 1995 opgericht en is gevestigd in Amersfoort. Zij ontvangt haar middelen o.a. van de BankGiroLoterij.

Beeld: Foto Jan van Dalen, Elden Dijkmagazijn met de spoorbrug over de Rijn, april 2018, i.o.v. BOEi

Reacties

Over de auteur

Kees Crone
Kees Crone is allereerst journalist en daarna schrijver. Hij houdt van zijn geboortestad. Zijn laatste boek uit 2018 heet daarom: Arnhem gezien door Crone.