‘Door lagere tarieven activerend werk haken mensen af’

Per 1 januari 2017 is er in de gemeente Arnhem voor gekozen om een omslag te maken van dagbesteding naar activerend werk voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt . Dit is bedoeld om deze groep zoveel mogelijk in reguliere vormen van werk (met ondersteuning) te laten participeren. Er wordt hierbij ingezet op ontwikkeling en op doorstroom naar een volgende stap op de participatieladder. Omdat deze ontwikkeling wat door lijkt te schieten vergaderde de Arnhemse gemeenteraad.

Concentratie in Arnhem-Noord

De uitgangspunten om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in een zo regulier mogelijke omgeving lijkt bij iedereen op instemming te kunnen rekenen. De doelstellingen zijn dat inwoners zich ontwikkelen en de zorgbehoefte afneemt of de zorgvraag zelfs wordt voorkomen. Er zijn inmiddels 140 aanbieders van Activerend Werk op 200 werklocaties. Hierbij ligt er een grote concentratie in Arnhem-Noord en is het aanbod in Arnhem-Zuid minder.

Aanzuigende werking

In 2016 waren er nog 898 inwoners die participeerden in de dagbesteding, nu zijn dat er nog maar 393. Sinds de invoering van het activerend werk zijn daar nu 915 inwoners actief. De gecombineerde aantallen van beide trajecten zijn sinds 2016 gestegen van 898 naar 1308. Het is duidelijk dat er dus sterk ingezet wordt op activerend werk en dat dit een aanzuigende werking heeft op een grotere doelgroep dan voorheen. Het probleem is dat dagbesteding (of ‘ondersteuning op locatie’ zoals dit tegenwoordig genoemd wordt) in de praktijk nu helemaal niet meer aangeboden wordt terwijl dit voor bijvoorbeeld inwoners met chronische GGZ-problematiek wel reëel zou zijn. Het gevolg is dat deze doelgroep nu niet verder komt dan trede 3 op de zogeheten participatieladder van activerend Wwrk en aanbieders hier een veel lagere vergoeding voor ontvangen dan voorheen met dagbesteding (van 11 euro p/u naar 7,20 p/u).

Jan Hassink (coördinator Hoeve Klein Mariendaal) luidde hierover de noodklok. Reden voor raadsleden Karin Kalthoff (VVD), Mattijs Loor (D66) en Ria de Vries (PvdA) om een agenderingsverzoek te doen zodat de Arnhemse gemeenteraad hier met diverse deskundigen over kon spreken.

Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met Rob Wieten (kwartiermaker Centrum voor Activerend Werk) en Jan Hassink.

‘Samen kijken hoe we dit probleem op gaan lossen’

Wieten: ‘Activerend werk betekent niet dat iedereen de stap naar betaald werk kan zetten. Voor sommige mensen zal dit nooit aan de orde zijn. Ons idee is wel dat iedereen op zijn of haar manier een bijdrage kan leveren. Voor de groep die daar altijd ondersteuning voor nodig zullen hebben moeten we ook zorgen dat die ondersteuning er is. De discussie was dat wij de optie voor dagbesteding in het verleden misschien teveel afgeschermd hebben. Ik denk wel dat iedereen vanavond heeft kunnen zien dat de intentie gewoon goed is en dat we nu samen gaan kijken hoe we dit probleem op gaan lossen.’

‘Er is een mal gecreëerd waarin iedereen mee moet doen’

Hassink: ‘Het probleem dat wij zien is dat er nu een soort mal is gecreëerd waarin iedereen mee moet doen aan activerend werk. Wij vinden dit veel te beperkt. Aanbieders zoals wij bieden een plek die met name heel geschikt is voor de meest kwetsbare groep. Een meer beschutte omgeving met veel groen en ruimte. Met de tarieven die we vroeger kregen, konden we mensen blijven ondersteunen om stapjes te blijven zetten. De tarieven zijn nu met 30-40% gedaald. Dit betekent minder aandacht waardoor een aantal mensen gewoon afhaakt.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties