Doorpakken na het referendum

{

<p>Natuurlijk is het opkomstpercentage van 30 % <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/uitslag_referendum_is_binnen_uitslag_ongeldig_vanwege_lage_opkomt" target="_blank">niet gehaald</a> en dus blijft voor de meeste lokale politici het raadsbesluit Plan C met Kunstencluster het uitgangspunt. Maar bijna 18.000 Arnhemmers(=10-12 zetels) die tegen het kunstencluster stemden, is veel meer dan een <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/pvda_duidelijk_nee_tegen_kunstencluster_is_signaal_voor_college" target="_blank">signaal</a>. Zeker als je kunt vaststellen, dat deze tegenstemmers zich vooral in de “VVD en D66 wijken” lieten horen. Daarover zullen ook deze partijen in hun verkiezingsprogramma voor 2014 een standpunt moeten innemen, het kunstencluster zal dus bij de raadsverkiezingen van maart 2014 een prominente rol gaan spelen. </p>

<p>De referendumverordening verdient ook een <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/is_het_referendum_een_mislukking" target="_blank">facelift</a>. Het blijft natuurlijk onzinnig dat een referendum wel met Tweede Kamer-, Provinciale- en Europese verkiezingen mag samenvallen, maar niet met gemeenteraadsverkiezingen. Ook een vereist opkomstpercentage van 30% lijkt willekeurig. Kortom raad, organiseer een ronde tafelgesprek met een aantal ervaringsdeskundigen en laat de griffie op basis van de resultaten een voorstel maken, zodat Arnhem een betere referendumverordening krijgt.</p>
<p>Zorgelijk is en blijft dat (te) veel Arnhemmers zich niet betrokken voelen bij zo’n democratisch proces en bij belangrijke beslissingen over hun stad. In wijken als Malburgen, Presikhaaf, Klarendal en ‘t Broek slagen we er niet in, ondanks grote geldstromen, de betrokkenheid met de Arnhemse democratie te vergroten. Het lijkt alsof de tweedeling in Arnhem een hard gegeven is. Een zeer ongewenste ontwikkeling, die met passie moet worden bestreden. Het referendum in een modern jasje (‘raadspeiling’) kan daarin een prima rol vervullen. Geen <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/hoe_objectief_is_de_oproep_voor_het_referendum_over_het_kunstencluster" target="_blank">propagandabrieven</a> en stempassen meer, maar een inlogcode met een site (arnhem-direct.nl!) waar argumenten voor en tegen worden benoemd, zal de Arnhemse politiek dichterbij kunnen brengen. Ook geen absurde oproep van politieke partijen om niet te gaan stemmen; dat is de wereld op zijn kop. </p>

<p>Hoeveel duidelijkheid was er al geweest als de bewoners van Lombok meteen in het begin digitaal waren geconsulteerd over wel of geen <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/einde_shopbak_in_zicht" target="_blank">Shopbak</a>? Hoeveel helderheid komt er als een raadspeiling nu over de toekomst van de Rijnhal zou worden gehouden? Met andere woorden, in gevoelige kwesties zouden naast inhoudelijke en financiële aspecten ook cijfers over draagvlak onder de bevolking een plek kunnen krijgen. Daarmee wordt de kloof tussen politiek en burger bestreden en wordt het mooie voornemen ‘ besturen met het gezicht naar de stad’ in de praktijk opgepakt. </p>

<p>Ondertussen moet de dialoog over de toekomst van de zuidelijke binnenstad wel een vervolg krijgen. Het plan voor het Paradijskwartier is een goed begin, maar een stedenbouwkundige visie, inclusief een actieplan tegen de groeiende leegstand, op het stadscentrum moet er ook komen. Het verdient de voorkeur om op korte termijn in beeld te brengen welke veranderingen noodzakelijk en wenselijk zijn. Zoals het afwaarderen/slopen van de Grote Broer, waarmee de Eusebius met de Synagoge samen daar gezichtsbepalend kunnen zijn. Vol overtuiging herhalen we echter ook na het referendum van 15 mei: een duur kunstencluster in Rijnboog uitsluitend als vervanging van prima bestaande voorzieningen en tevens een verloederde historische binnenstad, dat kan en dat mag niet!</p>

<p>Bob Roelofs, namens de initiatiefgroep Arnhem wil ook geen kunstencluster.</p>

<p>Cartoon: <a href="http://www.pantoons.nl/" target="_blank">Pantoons</a></p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Doorpakken na het referendum"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*