Extra geld voor Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid

De oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek, 12 september 1947. (Foto: Bram Wisman, Anefo | Fotocollectie Nationaal Archief)

Het Gelders bestuur wil 5,5 miljoen euro extra uittrekken voor het herdenken en vieren van 75 jaar Market Garden in 2019 en 75 jaar vrijheid in 2020. Samen met regio’s en gemeenten werken Gedeputeerde Staten (GS) hiervoor aan het programma Gelderland Herdenkt. Dit programma bestaat uit 5 regionale programma’s en 3 grote Gelderse evenementen met nationale en internationale uitstraling aangevuld met educatie en marketing & communicatie. Naast het herdenken, richten de activiteiten zich ook op het vieren van de vrijheid en de betekenis daarvan.

Gelderland Herdenkt

GS willen speciaal voor de kroonjaren extra bijdragen aan de samenwerking en bewustwording rond de jaarlijkse momenten van herdenken en vieren. Op dit moment zijn nog niet alle onderdelen van het gezamenlijk programma Gelderland Herdenkt even concreet uitgewerkt. Het programma zal rond de 16 miljoen euro kosten. De provincie droeg daar al 1,1 miljoen aan bij. Met het voorstel van GS voor de aanvullende eenmalige financiering ontstaat duidelijkheid over de provinciale bijdrage. Het voorstel maakt onderdeel uit van de begroting 2019.

Verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth voor Herinneringstoerisme: “Market Garden en de capitulatie in Wageningen hebben zich in Gelderland afgespeeld. Ik vind het belangrijk om daar tijdens de kroonjaren extra bij stil te staan. Niet alleen om te herdenken, maar ook om te vieren dat we in vrijheid leven.”

Regionale programma’s

De Airborne regio richt zich vooral op de Slag om Arnhem. Vanuit de regio Achterhoek ligt het accent op de bevrijding vanuit de Achterhoek van het noorden van Nederland en het samen vieren van de vrijheid. Regio Veluwe kiest voor de thema’s Market Garden, bevrijding door Canadezen en de Joodse geschiedenis op de Veluwe. De focus bij regio Rivierenland ligt bij de periode na Market Garden met als thema’s frontlijn, evacuatie, luchtoorlog en bevrijding. En Regio Nijmegen besteedt aandacht aan de thema’s Market Garden, frontperiode, Rijnlandoffensief en Bevrijding.

Overkoepelende projecten Gelderland Herdenkt

Elk jaar wordt met de Bridge to liberation experience de slag om Arnhem herdacht. Het kroonjaar 2019 leidt tot een speciale herdenking met een nationale uitstraling. In de aanloop naar het kroonjaar 75 jaar vrijheid in 2020 vinden Liberty Talks plaats in Nijmegen. Liberty Talks is een jongerenconferentie over vrijheid en is onderdeel van een Europese reeks conferenties. Tenslotte vormt het Vrijheidsfestival in 2020 bij 75 jaar vrede het slot van Gelderland Herdenkt.

Bekijk ook de website WO2GLD

Reacties