FNV Zorg en Welzijn vermaant college over beloning huishoudelijke zorg

FNV Zorg en Welzijn heeft gisteren een brief aan het Arnhemse college van B&W en alle raadsleden gestuurd over de huishoudelijke zorg. In het collegeakkoord ‘Met de Stad’ is een belangrijke en goede afspraak gemaakt over de beloning die medewerkers moeten krijgen voor hun werk.

Die medewerkers zorgen ervoor dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en signaleren als het misgaat met de mensen, zodat ze snel in kunnen grijpen waarmee hogere zorgkosten voorkomen kunnen worden.

De huishoudelijke zorg is hiermee de eerste belangrijke schakel in de zorg, ook de goedkoopste. Arnhem heeft terecht ingezien dat dit werk belangrijk is en ook zo gewaardeerd moet worden. In het collegeakkoord staat daarom aangegeven dat ze in salarisschaal 15 moeten zitten in plaats van schaal 10. Dit was vroeger ook zo, maar door bezuinigingen en opknippen van taken hebben veel gemeenten dit werk zeer onterecht gedegradeerd en weggezet als poetswerk.

De zorgaanbieders gingen hierin mee en zo kregen we een race naar beneden, ook wat betreft de uurtarieven die betaald werden door gemeenten die gingen steeds verder omlaag. Arnhem betaalt een mooi tarief € 26,37 en dit tarief is gebaseerd op schaal 15 trede 4. Hiermee kunnen de zorgaanbieders hun medewerkers fatsoenlijk belonen. Dit had in moeten gaan bij de nieuwe aanbesteding op 1 februari 2016.

Maar nu blijkt dat medewerkers helemaal niet zo ingeschaald zijn. Zij krijgen nog steeds niet het salaris waar zij recht op hebben. Terwijl Arnhem hier dus wel voor betaalt! Waar blijft het geld dan? Wie worden er beter van? Niet de medewerkers van de huishoudelijke zorg dus. De gemeente Arnhem betaalt de salarissen natuurlijk niet rechtsreeks uit, maar moet opdracht geven aan de zorgaanbieders om ook met terugwerkende kracht de salarissen uit te betalen conform de afspraak.

Waarom heeft het college niet opgelet? Het begint erop te lijken dat gemeente Arnhem vergeten is de inschaling in de aanbesteding mee te nemen, daarom heeft de FNV ook de documenten opgevraagd. Eerder al trokken wij aan de bel en de verantwoordelijk wethouder (nu is dat Anja Haga) gaf aan dat het geregeld zou worden en met terugwerkende kracht.

Maar nog steeds is er niets geregeld voor de medewerkers. Dat geeft te denken, de oplossing zou makkelijk moeten zijn. Waarom krijgt de wethouder dit niet voor elkaar? Daarom twijfelen wij eraan of zij de opdracht wel goed heeft gegeven richting de zorgaanbieders. En als blijkt dat dit niet gebeurd is, dan is dat een hele kwalijke zaak.

Waarom staan niet alle collegepartijen op hun achterste benen? Het is immers hun akkoord. Er is maar één partij die hierover vragen heeft gesteld, maar blijkbaar trekt de gemeente zich hier niets van aan. De gemeenteraad heeft ook zelf heel duidelijk ingestemd met het hoger inschalen van de medewerkers, dat is terug te lezen in meerdere stukken die aan de raad voorgelegd zijn.

Wat in dit kader raar is, is dat Arnhem wel doorgaat met het opknippen van taken. Dus taken bij de huishoudelijk zorg weghalen, waardoor er ook werkgelegenheid in de huishoudelijke zorg verdwijnt. Eerder hebben wij dit gezien bij het ramenwassen, dat werd ineens uit de functie gehaald en moest door anderen gedaan worden. Gelukkig is dit teruggedraaid.

Nu doet Arnhem dit wederom bij de boodschappen. Ook zonder te onderzoeken of dit wel bij iedereen kan en dat mag helemaal niet. Je moet individueel onderzoeken, daar gaat namelijk de hele WMO 2015 over, of een cliënt wel geholpen is met een boodschappenbus of bezorgservice via de Albert Heijn. Kan Arnhem aantonen dat zij dat gedaan hebben? Ik denk het niet, omdat het collectief vooraf uit de maatwerkvoorziening is gehaald.

Tevens zijn er nog een paar zaken die niet goed gaan. Als mensen opnieuw beoordeeld worden of hun indicatie huishoudelijke zorg nog klopt en als er nieuwe aanvragen voor huishoudelijke zorg binnen komen, krijgen zij niet allemaal standaard een besluit opgestuurd. In dit besluit staat aangegeven hoeveel uren zij krijgen en wat de motivatie daarvoor is, ook kan erin staan dat mensen niet in aanmerking komen voor hulp. Bij een maatwerkvoorziening, zoals Arnhem dat heeft, hoort dit wel. Als je dit namelijk niet doet, kunnen mensen geen bezwaar maken tegen dit besluit en hiermee ontneem je mensen dit recht.

En als we kijken naar de HHT-regeling (Huishoudelijke Hulp Toeslag) , dan zie je dat er een uurtje van de huidige indicatie afgehaald wordt en vervolgens aangegeven dat mensen een uurtje bij kunnen kopen via de HHT regeling. Een verkapte bezuiniging dus.

FNV Zorg en Welzijn wil allereerst dat het college de foute inschaling zo spoedig mogelijk herstelt en met terugwerkende kracht de zorgaanbieders de opdracht geeft het salaris uit te betalen waar de medewerkers recht op hebben en alle andere zaken die niet goed geregeld zijn moeten door de raad en het college tevens aangepakt worden.

(Dit is een ingezonden bijdrage van Desiree Egberts, Organiser bij FNV Zorg&Welzijn)

 

 

Reacties

Wees de eerste die reageert op "FNV Zorg en Welzijn vermaant college over beloning huishoudelijke zorg"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*