Frans Timmermans hoofdspreker op Bridge to the Future 2018

‘Geweldloos verzet’ is een thema van alle tijden. De wereldgeschiedenis kent vele voorbeelden van geslaagde geweldloze revoluties, zoals de Val van de Berlijnse Muur, en leiders die geweldloos verzet propageerden, zoals Martin Luther King en Mahatma Ghandi, worden alom bewonderd. Maar geweldloos verzet bereikt niet altijd haar doel; de Amerikaanse jongeren die zich tegen de wapenwetgeving keren, wachten nog steeds op resultaat. En helaas zijn er ook voorbeelden te noemen van geweldloos verzet dat gebroken wordt door de inzet van wapens. ‘Geweldloos verzet’ is daarmee ook een thema met vele gezichten.

Dertiende editie van de conferentie staat in het teken van ‘Geweldloos verzet’ 

Op 21 september gaan verschillende deskundigen tijdens de conferentie Bridge to the Future 2018 in op het thema ‘geweldloos verzet’. Zo zal de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in zijn key note speech vertellen over het belang van burgerbewegingen voor het behoud van de democratische rechtsstaat.
De conferentie wordt dit jaar geleid door Frederiek de Vlaming, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig medewerker van UNHCR en andere internationale ontwikkelingsorganisaties en columniste voor Amnesty International.
Mevrouw de Vlaming zal onder andere mensenrechtenactivist Mazen Abou Hamdan aan het woord laten over zijn werk in Libanon. Verder zijn er bijdragen te verwachten van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, die de opening van de conferentie voor zijn rekening neemt, van voormalig commandant der strijdkrachten Tom Middendorp, van media-activist Zaid Muhammad, van ‘bekeerd militair’ Yonatan Shapira en van rapper en sociaal ondernemer Gideon ‘Gikkels’ Everduim.

 

Jongeren

Op de conferentie komen ook jongeren aan het woord over geweldloos verzet. Studenten uit Arnhem, Nijmegen en Wageningen en scholieren van een aantal middelbare scholen verdiepen zich vooraf in het thema aan de hand van een masterclass en gastlessen.

Informatie en aanmelden

De dertiende conferentie Bridge to the Future, georganiseerd door Stichting War Requiem – Bridge to the Future, vindt plaats in Musis in Arnhem op vrijdagmiddag 21 september 2018 van 14.00 tot 17.00 uur. De conferentie Bridge to the Future wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

 

Lokatie en tijd

Parkzaal Musis, Velperbinnensingel 15 te Arnhem
21 september 2018, 14.00 – 17.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur).

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.bridgetothefuture.nl  Er wordt een financiële bijdrage naar draagkracht gevraagd.

 

Bridge to the Future

De Stichting War Requiem – Bridge to the Future stelt zich ten doel ten tijde van de Airborne Herdenkingen met inhoudelijke bijeenkomsten en kunstzinnige manifestaties bewustwording te stimuleren op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid.

Reacties