Gebiedsvisie op tafel van Coehoorn Creatieve Wijk

Deze week is er op het stadhuis een Ronde Tafelgesprek gevoerd in één van de commissiekamers met betrokkenen, betreffende de gebiedsvisie van Coehoorn Centraal. Daar waar het er in het voorjaar van 2018 nog op leek dat het bestuur van stichting Coehoorn Centraal de stekker uit het project zou halen, lijken de neuzen nu weer eenzelfde kant op te staan. De komende periode zal uitwijzen hoe de toekomst er precies uit gaat zien.

Het project

De stichting begon haar project in de loop van 2013, en kreeg van de gemeente een periode van vijf jaar om haar ambities waar te maken. Arnhem heeft gekozen voor het (gedeeltelijk) loslaten regie van de wijkontwikkeling in het oostelijk deel van het Coehoorngebied. In Coehoorn wordt nieuwe kennis opgebouwd over nieuwe vormen van revitalisering van wijken in een stedelijke omgeving en biedt het de stad de mogelijkheid haar creatieve veelzijdigheid te tonen. Daarbij is het ‘vullen’ van leegstand nevendoel. Hoofddoel is de hernieuwde vitaliteit in de wijk. Het gevoel van bewoners dat zij niet alleen in de wijk wonen, maar er ook vorm aan geven.

Naarmate de tijd vorderde bleek het project een doorslaand succes. Het bestuur van de stichting Coehoorn Centraal besloot afgelopen mei het succesvolle ondernemers- buurtproject na 1 september niet voort te zetten, omdat zij niet tijdig voldoende zekerheid van de gemeente kreeg over de toekomst van diverse voor het project essentiële factoren.

Het meest krachtige burgerinitiatief van Nederland

Voor de stichting staat het Coehoornproject voor visie, ambitie, ondernemerschap, innovatie, en gezamenlijkheid. Op het stadskantoor leek vaak het tegenovergestelde. Het besluit om te stoppen was genomen op basis van een rationele afweging van het bereikte resultaat, in het licht van het enorme investeringsrisico dat van de stichting en ondernemers wordt gevraagd: de aankoop van vier panden. Daarvoor is zekerheid nodig over de context van andere door de gemeente voorgenomen ontwikkelingen in het gebied.

Stadspark Coehoorn is eind 2013 geopend en is de nieuwe ontmoetingsplek in de wijk. Het park is een tastbaar resultaat van de veranderingen die in de wijk in gang zijn gezet. Het project is van onderop tot stand gekomen. Het 20 jaar lege bouwterrein op de plaats waar ooit de Kleine Eusebiuskerk stond was de bewoners van de wijk een doorn in het oog. Door kansen te benutten is in 2013 het braakliggende terrein in een recordtijd van tien dagen veranderd in een nieuw stadspark.

De gemeenteraad van Arnhem stemde uiteindelijk in juni 2018 met een overweldigende meerderheid vóór de motie van GroenLinks, D66, PvdA en VVD, om Coehoorn Centraal nu actief door te ontwikkelen tot creatieve wijk.

Gebiedsvisie

In december 2018 ondertekenden Paul de Bruijn en Peter Groot – Coehoorn Centraal en Roeland van der Zee – wethouder gemeente Arnhem, gezamenlijk een opgestelde gebiedsvisie.  “Het vijf jaar geleden gestarte experiment om van Coehoorn een broedplaats van talent te maken wordt structureel. Creatieve ondernemers krijgen hier volop kans voor kruisbestuiving met andere ondernemers en om door te groeien. Daarnaast komen er woningen en als kers op de taart: een prachtig park als hart van het gebied. Dat staat in de ‘Gebiedsvisie Coehoorn Creatieve Wijk’, die het college van Burgemeester en Wethouders heeft vastgesteld”, aldus het persbericht van afgelopen december. Echter: een visie is meer dan een schets, maar zeker nog geen plan.

Ronde Tafel gesprek

Lees het volledige artikel over dit gesprek op Coehoorn Centraal. Naast een goed contact tussen de stichting Coehoorn Centraal, de ondernemers en de bewoners van Coehoorn, is een ‘driehoek-overleg’ (Coehoorn Centraal, bewoners en gemeente) van groot belang als het gaat om betekenisvolle inspraak over de gebiedsvisie. Immers alleen de gemeente heeft de bevoegdheid aanpassingen op de gebiedsvisie door te voeren.

Een raadslid nodigde de aanwezige bewoners uit om hun concrete verbeterpunten of bezwaren op papier te zetten zodat de raad er bij de behandeling rekening mee kan houden. Maar ook na vaststelling van de gebiedsvisie is nog genoeg ‘open’ voor verbetering. De herinrichting van de wijk Coehoorn is een uitdaging om op een nieuwe manier samen een gebied vorm te geven, met als enig doel: een fijne, veilige en leefbare wijk om te wonen en te werken.

Bronnen

Om dit artikel te maken, is uitgebreid gespeurd op de blogpagina van Coehoorn Centraal (auteurs Paul de Bruijn en/of Peter Groot). Download ook de gebiedsvisie van Coehoorn Centraal, zoals die er nu bij staat.

Binnenkort verschijnen er korte interviews met een aantal ondernemers in het gebied.

Reacties