Gelderland neemt afscheid van commissaris van de Koning Cornielje

Na ongeveer 150 Provinciale Statenvergaderingen in het Huis der Provincie in Arnhem, nemen de Gelderse volksvertegenwoordigers op 23 januari 2019 afscheid van hun geliefde voorzitter en commissaris van de Koning, Clemens Cornielje. Cornielje stopt per 1 februari 2019 neer, na 13,5 jaar. De Statenvergadering is bijzonder omdat de agenda geheel in het teken staat van het afscheid met diverse sprekers, onder wie de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren.

Voorzitter en rijksheer

Op 31 augustus 2005 werd Clemens Cornielje geïnstalleerd op voordracht van Provinciale Staten. Als voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten was hij ‘het gezicht’ van de provincie Gelderland. Daarnaast was hij ook de vertegenwoordiger van de regering in de provincie, de rijksheer. Een van de taken die daarbij horen, is het toezicht houden op de manier waarop gemeenten hun werk doen. Daarvoor legde hij regelmatig gemeentebezoeken af.

Nevenfuncties

Clemens Cornielje vervulde daarnaast nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van commissaris van de Koning in Gelderland. Zo was hij voorzitter van Raad van Advies Legal Valley en lid van lid van Raad van Advies van de Oorlogsgravenstichting. Ook was hij doyen, de langstzittende en dus de voorzitter, van de Kring van Commissarissen.

Historie

Vanaf 1814 heeft Gelderland 16 commissarissen van de Koning(in) gehad. Tot 1848 wees de Koning zelf de nieuwe commissaris aan. Daarna deed de regering dat. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw mogen Provinciale Staten meepraten over de profielschets.

Vergadering bijwonen

De Provinciale Statenvergadering op 23 januari 2019 is zoals altijd openbaar. Wie wil is van harte welkom om het afscheid van dichtbij mee te maken. Live kijken via www.gelderland.nl/statenlive kan ook. De vergadering is van 14:00-16:00 uur. Daarna volgt een receptie tot 18:00 uur en is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de commissaris van de Koning. Aanmelding hiervoor is niet nodig.

De locatie is Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem.

Reacties