Gemeente betaalt fors bedrag voor nog niet geleverde website Kubus

De gemeente Arnhem heeft ruim 18.500 betaald voor een website voor de Gele Kubus die er nog niet is. Dat blijkt uit een WOB-verzoek van Arnhemmer Bram Derix. Daarnaast heeft evenementenbureau Crazy Coasters onenigheid met de gemeente over de invulling van het programma van het tijdelijke bouwwerk.

Door Huibert Veth

Derix heeft na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) documenten van de gemeente Arnhem ingezien, die hij heeft gedeeld met RTV Arnhem. De Gele Kubus is een tijdelijke evenementenlocatie op het Gele Rijdersplein. Crazy Coasters is verantwoordelijk voor de invulling en de promotie van het programma. Dat laatste gebeurt online nu nog met een Facebook-pagina.

Crazy Coasters mailde 1 november het volgende terug naar de gemeente: “Op dit moment is de hele huisstijl nog in de maak. Gezien het feit dat de afronding van de bouw dusdanig vertraagd is, heeft dit meer tijd nodig gehad. We zitten nu nog in een pilot-fase. Introductie van artwork en release website volgt de komende weken.”

Dit is inmiddels 2,5 maand geleden. Crazy Coasters: “De opdracht is pas afgegeven in september 2018 en de realisatie van een goed functionerende website kost nu eenmaal tijd.” De Gele Kubus is eind september overgedragen aan de gemeente, met de bedoeling om een jaar te functioneren.

In oktober 2018 heeft architectenbureau Studio RAP een factuur gestuurd aan de gemeente waar onder meer de post ‘Installaties website e.d.’ voor een bedrag van €18.573,50 gefactureerd staat. Volgens Studio RAP is deze factuur ook door de gemeente voldaan. Dit betreft volgens Studio RAP rechtstreeks de factuur die Crazy Coasters aan Studio RAP gestuurd heeft (en betaald heeft gekregen).

Waarom ging de rekening van een website naar een architectenbureau? De gemeente wilde volgens Studio RAP graag één partij om mee samen te werken. Het geld voor onder andere de website is via hen bij Crazy Coasters terechtgekomen. Geconstateerd kan worden dat de website er tot op de dag van vandaag nog niet is. Wel is er een Facebook-pagina.

Onenigheid over programmering

Maar wat zou er op de website moeten staan? Over de programmering is er tussen de gemeente en Crazy Coasters onenigheid. In een e-mail van de gemeente van 15 oktober staat als reactie op een voorstel van het evenementenbedrijf over de programmering: “Er staat ook niks over verhouding commercieel/niet-commercieel e.d. Ik begrijp dat er nu entree wordt geheven voor de bandjes. Dat is op zich niet onbespreekbaar maar er moeten daarnaast ook gratis evenementen zijn, voor ieder toegankelijk.”

Crazy Coasters laat in zijn reactie op 15 januari aan RTV Arnhem weten dat gratis toegankelijke programmering alleen mogelijk is als de Kubus huurvrij mag worden aangeboden. Het commerciële evenementenbedrijf moet wel kunnen verdienen aan de exploitatie door voor sommige evenementen entree te vragen.

“Het verdienmodel horeca is tenslotte beloofd aan The Workstation.” Dat is een café aan het Gele Rijdersplein, waar de Gele Kubus staat.

In een e-mail op 1 november 2018 zegt de toenmalig projectleider van de gemeente na vragen van Arnhemmers over de aangekondigde programmering: “De gehele programmering inclusief publiciteit en aankondigingen is de verantwoordelijkheid van Crazy Coasters. Ik ben hier ook niet blij mee en hoop dat e.e.a. in de toekomst professioneler wordt aangepakt.”

Derix: “Uit een gesprek met Crazy Coasters blijkt dat er nog steeds geen contract is getekend tussen de gemeente en Crazy Coasters. Deze organisator kan dus elk moment zonder gevolgen stoppen. Ik heb ook de gemeente gevraagd of het contract met Crazy Coasters al getekend is maar daar wil de gemeente geen antwoord op geven.”

Over de horeca in de Kubus en de afdrachten voor de Kubus is onenigheid, tussen de ondernemers aan het Gele Rijders Plein, zo blijkt uit een verslag van 24 mei 2018. “Uiteindelijk heeft de wethouder dit, volgens Crazy Coasters, 1-op-1 aan The Workstation gegund maar die vraagt om onduidelijke redenen de horecavergunning niet aan zodat er geen drank mag worden verstrekt in de Kubus. Zolang deze niet rond is moet voor elk evenement een aparte vergunning aangevraagd worden.”

In een e-mail op 3 oktober schrijft de gemeente aan The Workstation: “Zie bijgevoegde documentatie over de horecavergunningen die aangevraagd moeten worden. Denk je ook aan de terrasaanvraag? Zoals ik telefonisch al aangaf verwachten we van jou dat je deze stukken spoedig aanlevert, dan kunnen wij de aanvraag met voorrang en gezwinde spoed behandelen.” Verder is opvallend dat de gemeente in dezelfde e-mail aangeeft: “De leges voor de horecavergunningen nemen wij als gemeente voor onze rekening.”

Omwonenden betrokken?

De direct aanwonenden zouden worden betrokken bij het programma. “Dat is niet gebeurd”, zegt Derix. “Het lukt Crazy Coasters niet om een programma te maken dat verder vooruit loopt. Volgens Crazy Coasters komt dit door discussies met de gemeente.”

Crazy Coasters: “De direct omwonenden zijn tijdens Arnhem Samen wel betrokken bij het programma en op korte termijn is er een afspraak met het bewonersplatform over het programma.”

Derix: “December was nu volgepland met evenementen die er zonder de Kubus ook zouden zijn. Ik deel de mening van Crazy Coasters dat de Kubus niet nodig is voor de evenementen op het plein, daarvoor had net zo goed een keet of een tent kunnen worden geplaatst.” Crazy Coasters noemt het overbodig om deze quote in dit artikel op te nemen. Gezien de investeringen in de Gele Kubus lijkt het terdege relevant dat deze als ‘niet nodig’ bestempeld wordt.

De gemeente herkent zich niet in het geschetste beeld en zegt dat de uitspraken voor rekening komen van degenen die ze hebben gedaan. De gemeente verwijst voor haar standpunt naar de eigen website.

Dit is het tweede deel van een drieluik over de inmiddels veelbesproken Gele Kubus. Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Ben Schattenberg.

Bron: RTV Arnhem

Reacties