Geldinzamelactie voor professionele schoonmaak Blauwe Golven van start

Foto - Marjan Gemmeke @ behoudblauwegolvenarnhem.blogspot.nl

Met een symbolisch kopje koffie bij de fontein gaat op dinsdag 22 mei om 11:oo de geldinzameling van start voor de professionele schoonmaak van het centrale deel van Blauwe Golven op het Arnhemse Roermondsplein.

Ingezonden door Peter Nijenhuis – werkgroep Behoud Blauwe Golven

Drie organisaties die zich bekommeren om het lot van het in de jaren zeventig door kunstenaar Peter Struycken ontworpen omgevingskunstwerk sloegen de handen ineen. Vereniging Stadsschoon Arnhem, de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven willen het Arnhemse schoonmaakbedrijf Hommerson het centrale deel van Blauwe Golven laten reinigen.

Volgens de drie organisaties is dat hard nodig. Ooit lag Blauwe Golven er schitterend bij. Sinds 2004 liet de gemeente Arnhem regelmatig onderhoud echter achterwege. De jarenlange vervuiling was voor de inmiddels afgetreden wethouder Gerrie Elfrink (SP) een van de redenen om in 2017 te pleiten voor sloop van Blauwe Golven. De gemeenteraad ging daar niet zomaar mee akkoord en nam een motie aan waarin gevraagd wordt om een serieus onderzoek naar de mogelijkheid om Blauwe Golven te behouden. Maar daarmee is Blauwe Golven nog niet gered.

Met een professionele schoonmaak van het centrale deel van Blauwe Golven willen de drie erfgoedorganisaties de gemeente herinneren aan haar plicht om Blauwe Golven te onderhouden en de burgers laten zien hoe mooi Blauwe Golven erbij kan liggen.

Het schoonmaken door de firma Hommerson gebeurt uitsluitend met hoge druk en warm water en gaat € 6050, – kosten. Een noodzakelijke tweedaagse wegafzetting kost € 1331, – . Van het in totaal benodigde bedrag van € 7381, – is al een bedrag van € 3000, – binnen dankzij bijdragen van Vereniging Stadsschoon Arnhem en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Om het resterende bedrag van € 4381, – bijeen te krijgen doen de drie organisaties een beroep op burgers die vinden dat het werk van Peter Struycken behouden moet blijven.

Wie meedoet aan de actie krijgt iets terug. Iedere donateur krijgt in juli een ansicht van Blauwe Golven met een woord van dank en een handtekening van Peter Struycken. Wie meer dan € 10, – doneert is bovendien gratis één jaar lid van Vereniging Stadsschoon Arnhem.

Meer informatie over de geldinzameling en hoe u kunt bijdragen, vindt u op het blog van de werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem.

Voor vragen over dit bericht kunt u zich wenden tot Peter Nijenhuis, e-mail: behoudblauwegolvenarnhem@gmail.com

Reactie Gerrie Elfrink

Namens B&W is het voorstel gelanceerd voor de aanleg van de Creatieve Corridor. Deze groene verbindings- en ontmoetsruimte is de reden dat het college heeft voorgesteld de Blauwe Golven te verwijderen. Niet de vervuiling zoals jullie onterecht beweren.

Een andere onjuistheid is dat de Blauwe Golven in 2015 nog een grote onderhoudsbeurt gehad en niet in 2004 voor het laatst.

Reacties