Gemeenteraad neemt verstrekkende motie Coehoorn aan

De ondernemers proosten na afloop bij Stella tegenover het Coehoorn park - Chris Zeevenhooven

De gemeenteraad van Arnhem heeft gisteravond met een overweldigende meerderheid vóór de motie van GroenLinks, D66, PvdA en VVD gestemd. Naast de indieners van de motie stemden SP, Arnhemse Ouderenpartij, Christen Unie, Arnhem Centraal en de PvvD vóór de motie om Coehoorn Centraal nu actief door te ontwikkelen tot creatieve wijk.

Door Paul de Bruijn

Hiermee heeft de raad de in oktober 2017 vastgestelde raadsbrief concreter ingevuld, waardoor er meer garanties ontstaan dat het gebied ook daadwerkelijk in het creatieve Coehoorn-DNA verder wordt ontwikkeld en het park zoveel mogelijk in omvang en ‘Berlijns’ karakter zal worden behouden.

Insprekers pleiten voor behoud
Namens de ondernemers spreekt Robert van Wingerden (Arteffects) in. Hij vertelt zijn persoonlijke verhaal over hoe hij, samen met de ondernemers van Stella by Starlight, 5 jaar geleden als eerste ‘bewoners’ van Coehoorn Centraal landde in het gebied. ‘We keken uit op een kaal bouwterrein en een pand vol graffiti. Maar we geloofden in de initiatiefnemers dat het allemaal anders, beter, zou worden. En dat is gelukt.’
Robert zegt gelukkig te zijn, ‘ik ben meer in Coehoorn dan thuis. Coehoorn is ook een thuis.’
Ook het park is voor hem onmisbaar als plek van ontmoeting en gevoel van vrijheid. ‘We hebben in een weekend een tijdelijke mini-camping ingericht met 12 tentjes. Het kan in Coehoorn.’ Voor Robert en zijn 80 collega-ondernemers, kan Arnhem echt niet meer zonder Coehoorn.
Chris Zeevenhooven, oud-beleidsambtenaar van de gemeente Arnhem en bevlogen Arnhemmer, vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn met de verkoop van maatschappelijk vastgoed. Hij zou ook wensen dat dit soort burgerinitiatieven op haar meervoudige waarden worden beoordeeld, en niet alleen, zoals in het geval van Coehoorn, op de vastgoedwaarde.

Partijen positief over Coehoorn Centraal
Mattijs Loor neemt het woord. Hij spreekt over goede herinneringen aan de start. ‚ÄöIk voelde een vorm van ondernemerschap en vrijheid.’ Hij benadrukt dan ook dat Coehoorn door moet gaan, maar we snappen dat het bestuur van Coehoorn Centraal dit besluit moest nemen.’
De Leendert Combé van de VVD wil ook dat de ‚Äöbiotoop‘ voor ondernemerschap Coehoorn blijft.
Hanny van Nunen van de PvdA houdt een warm pleidooi voor behoud van het project: ‘geef het de ruimte en benader het als een integraal project.’
Gerrie Elfrink van de SP, als oud-wethouder verantwoordelijk voor Coehoorn: ‘We gaan door met Coehoorn.’
Mark Coenders van GroenLinks wil, als een van de partijen die Coehoorn in 2013 mogelijk maakte, dat Arnhem als ‘eigenzinnige en kunstzinnige stad’ bekend blijft staan en dus doorgaat met Coehoorn Centraal.
Lea Manders van Arnhem Centraal snapt niet wat de redenen zijn om Coehoorn niet door te laten gaan.
Leo de Groot van de Partij van de Dieren pleit ook voor behoud van lokatie voor betaalbare werkplekken voor (startende) ondernemers.
Ine van Burgsteden van het CDA vond het project in het begin heel spannend, en met de huidige te maken keuzen vindt ze dat weer en pleit voor duidelijkheid van het college.
Ook Daniël Becker van de CU spreekt zich uit voor voortzetting van het project.

De verantwoordelijk wethouder Van der Zee (VVD) bevestigt het positieve geluid uit de raad. ‘En die positieve geluiden hoor ik al lang.’ De wethouder benadrukt de samenhang van de aankoop van de panden met de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. ‘Daar moeten we samen aan werken’.

Het wordt toch nog spannend
Nadat vrijwel alle partijen in korte statements hebben aangegeven de waarde van Coehoorn Centraal te zien, ontstaat er toch onverwacht commotie. Sommige partijen vinden het niet nodig om de motie in te dienen: de raad is toch in grote meerderheid akkoord en de wethouder Van der Zee (VVD) belooft uitvoering. Waarom dan nog de motie. Er volgen drie langere schorsingen en geïrriteerde interpellaties aan de microfoon. Voor het aanwezige stichtingsbestuur slaat de onzekerheid toe. Immers de stichting had als eis gesteld dat zonder aangenomen motie zij niet zal terugkomen op het besluit tot stopzetting van het project. Er wordt druk overlegd tussen een aantal raadsleden en Coehoorn Centraal.
De extra garanties die in de motie zijn verwoord, zijn voor de stichting essentieel voor het aankopen van een aantal panden. Het is de samenhang die het project en de wijk maakt. Haal je een steen uit het bouwwerk, verliest het project te sterk aan (maatschappelijke) waarde.
Wethouder Van der Zee haalt de angel uit het debat: ‘Het is aan uw raad om de motie aan te nemen. Ik zie het als steun voor het het vervolgtraject.’
De indieners besluiten hierop de motie toch in te dienen. En met overweldigende meerderheid aan te nemen.
Het bestuur haalt opgelucht adem.

De strekking van de aangenomen motie is:

  • De ontwikkelingen rondom het Coehoornpark hebben tot doel de innovatieve creatieve denkers/ondernemers te binden aan de stad Arnhem. Het behouden en versterken van dit voor Arnhem belangrijke en aanvullende milieu zal leidend zijn bij de keuzes rondom de ontwikkeling van dit gebied. (is ook de intentie van de raadsbrief)
  • Bij eventuele sloop/nieuwbouw zal er worden uitgegaan van “behoud van massa”. m.a.w. het te slopen aantal vierkante meters Coehoorn Centraal zal worden terug gebouwd en beschikbaar komen tegen een voor de doelgroep te betalen huurprijs. Sloop zal pas aan de orde zijn indien de vervangende nieuwbouw gereed is voor gebruik.
  • Het Coehoornpark behoudt zijn Berlijnse look & feel (licht anarchistisch) en blijft een participatie-park. Bij verkoop en nieuwbouw rondom het park krijgen de kopers ook een soort participatie-plicht. De (nieuwbouw) plinten rondom het park krijgen een actieve/publieksgerichte invulling.
  • De bebouwing aan de rand van het park en het nieuwe plein zal worden gereserveerd voor een betrokken (C)PO project. Deze toekomstige woon/werk woningen krijgen géén of nauwelijks private buitenruimte grenzend aan het park.
  • De gemeente Arnhem en de Stichting Coehoorn Centraal gaan de gebiedsvisie en het daarbij behorende Coehoorn-DNA gezamenlijk uitwerken. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar waarbij de verschillende belangen open en transparant worden gedeeld en onderdeel zijn van de randvoorwaarden.

Bestuur draait besluit tot stoppen terug
Onze eerste reactie is dat het geweldig is dat de politiek zich zo helder uitspreekt over het project. We voelen een erkenning van de meervoudige waarde die het project voor de stad heeft. Ook spreekt de raad hiermee uit dat het project meer is dan een aantal panden, maar dat het geheel mét het park en ons huiskamercafé Stella by Starlight de sfeer maakt die zovelen zijn gaan waarderen.
Het bestuur van Coehoorn Centraal besluit dan ook na kort beraad, dat de inhoud en strekking van de motie, de brede steun van de raad én de opstelling van de wethouder Van der Zee ten aanzien van de motie, voldoende vertrouwen geeft om door te gaan met het project Coehoorn.
Coehoorn moet de meest vrije en waanzinnig plek van Arnhem worden.
Arnhem heeft vanavond ‘ballen’ getoond.

Wij danken iedereen die ons op welke manier ook heeft gesteund. Werk aan de winkel!

 

Reacties