GroenLinks vraagt aandacht voor vervallen erfgoed

Voormalige pastorie aan de Huissensedijk in Elden

Arnhem kent veel waardevolle rijksmonumenten, waar we met z’n allen trots op zijn. Helaas zijn niet al deze monumenten in goede staat. GroenLinks stelde in 2014 al vragen over de slechte staat van onder meer de voormalige Nederlandse Hervormde pastorie aan de Huissensedijk  in Elden, een rijksmonument uit 1850 (foto). Nog steeds is de pastorie niet hersteld.

Viereneenhalfjaar later is de situatie van dit pand niet beter, maar juist slechter geworden. Ondanks herhaaldelijke beloften van de eigenaar om het pand op te knappen. Ook Villa Schoonheuvel aan de Utrechtseweg is nog steeds in slechte staat, zo meldde de Gelderlander afgelopen maandag.

Vragen aan B&W

GroenLinks stelt daarom woensdag weer vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het vervallen erfgoed. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Dit zijn gebouwen met veel historische waarde. Helaas zijn ze de laatste jaren enorm verwaarloosd. Wij willen dat de gemeente dit keert zodat de gebouwen straks niet onherstaalbaar beschadigd zijn. Nu lijken de eigenaren ermee weg te komen.”

Wetgeving en praktijk

Enige tijd geleden werd de wetgeving zodanig veranderd dat de gemeente meer mogelijkheden heeft om te handhaven wanneer eigenaren een rijksmonument in slechte staat laten. Al enkele jaren heeft dit de aandacht van GroenLinks en Arnhem Centraal. Tot nu toe zonde resultaat.

GroenLinks wil daarom weten wat de staat is van beide gebouwen en of dat een gevaar is voor de instandhoudingen van de monumenten. Daarnaast wil GroenLinks weten of het college bereid is tot handhaving richting de eigenaren als niet op korte termijn écht begonnen wordt met het opknappen van beide monumenten en waarom hier tot nu toe nog niet is overgegaan.

Arnhem Centraal dient de vragen mede in.

Bron: GroenLinks Arnhem (op advies van fractievoorzitter Marc Coenders)

Reacties