Het Gelders Orkest fuseert met Het Orkest van het Oosten

Wiebren Buma @ gelderlandgastvrij.biz

Aan de vooravond van de fusie met Het Gelders Orkest en Het Orkest van het Oosten, vertrekt directeur Wiebren Buma. Buma is aangetreden op een moment dat er donkere wolken boven HGO hingen, gaf het door een samenwerkingsverband met het Orkest van het Oosten weer toekomstperspectief en vertrekt nu voor de formele afronding van de fusie. Wij delen hun bericht:

Directeur Wiebren Buma vertrekt bij het Gelders Orkest

De Raad van Toezicht van Het Gelders Orkest laat u weten dat onze directeur, Wiebren Buma, na rijp beraad en in goed overleg zijn functie per vandaag 1 februari a.s. neerlegt. Buma is aangetreden op een moment dat donkere wolken zich samentrokken boven het voortbestaan van een kwalitatief hoogwaardig symfonisch orkest met een daarbij passende bezetting. Een traditie van bijna 130 jaar stond op het spel. Subsidiërende overheden bouwden hun structurele subsidie af of beperkten deze aanzienlijk. Het Gelders Orkest stond voor een hele moeilijke opgave.

Moeizame traject, mooi resultaat

Wiebren Buma heeft zich bekwaam, met volharding en overtuigingskracht ingezet om het orkest in een nieuw samenwerkingsverband met het Orkest van het Oosten weer toekomstperspectief te geven. Dat is gelukt. De beide orkesten gaan op in een nieuwe organisatie, mede mogelijk gemaakt door de beide provincies, een aantal steden in Gelderland en Overijssel en het Rijk. Wij zijn Wiebren Buma hiervoor bijzondere dank verschuldigd. Buma wil zich nu op een andere invulling van zijn werkzame leven kunnen richten, dan het formeel afronden van de fusie, die voorzien is per 1 juni aanstaande. Hij is niet beschikbaar voor een rol bij het orkest na fusiedatum. Onze directeur heeft te kennen gegeven dat hij zijn beste krachten heeft gegeven in het vaak moeizame traject, dat uiteindelijk tot dit mooie resultaat heeft geleid en kijkt daar met trots en voldoening op terug.

De Raad van toezicht van Het Gelders Orkest betreurt zijn vertrek, begrijpt zijn beweegredenen en respecteert zijn besluit. De Raad van toezicht heeft Peter de Leeuwerk te Oosterbeek benoemd tot interim-directeur tot aan de fusiedatum. Peter de Leeuwerk heeft eerder de directie van het orkest waargenomen, kent het orkest goed en heeft ruime ervaring met fusieprocessen.

Statement van Wiebren Buma:

‘Het Gelders Orkest staat aan de vooravond van de fusie met Het Orkest van het Oosten. Er ligt een breed gedragen samenwerkingsplan waarop de organisatie in de komende jaren verder kan bouwen. Afgelopen november is de steun voor dit plan in Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel bekrachtigd door toezegging van structurele subsidie Dat geeft een stevige basis om een prachtig orkestbedrijf te realiseren voor ons mooie landsdeel.’

‘Voor mijzelf zie ik geen rol weggelegd in de nieuwe organisatie, het is voor mij tijd om me te gaan oriënteren op een vervolg van mijn loopbaan elders. Met de Raad van Toezicht ben ik overeengekomen per 1 februari mijn taken over te dragen. De laatste fase van de voorbereidingen van de fusie zijn in goede handen van mijn gewaardeerde collega Kees Meijer en mijn interim opvolger Peter de Leeuwerk.’

‘Ik kijk terug op een zeer bewogen periode bij Het Gelders Orkest, een tijd waarin ik me heb verwonderd, waarin ik heb geleerd en waarin ik mooie en waardevolle contacten heb opgedaan. Naast alle fusievoorbereidingen is een schitterend nieuw Musis gerealiseerd en zijn de banden met onze culturele partners verstevigd in o.a. de Lauwersgrachtalliantie, de nieuwe culturele regio 025 en ook met de Nederlandse Reisopera. Daarnaast hebben we uiteraard heel veel fantastische muzikale hoogtepunten beleefd en fenomenale artiesten naar Gelderland gehaald. Ik dank al mijn collega´s, de Vrienden, de partners en het mecenaat en niet in de laatste plaats het publiek van het orkest voor hun steun en enthousiasme.’

Foto: Gelderland Gastvrij

Reacties