Hoe is het eigenlijk met Arnhem?

Welke invloed heeft de coronacrisis gehad op de eenzaamheid onder inwoners in de stad? Hoe gezond zijn Arnhemse kinderen? Hoeveel woningen zijn er afgelopen jaar bijgebouwd in Arnhem? Deze en veel meer feiten en cijfers zijn te lezen in de afgelopen week gepubliceerde ‘Staat van de Stad 2022‘.

De Staat van de Stad is de jaarlijkse online monitor van de gemeente Arnhem die inzicht geeft in de actuele trends en ontwikkelingen van Arnhem en haar inwoners. In de Staat van de Stad staan feiten en cijfers over 10 thema’s, waaronder: wonen, gezondheid, armoede, veiligheid en leefbaarheid.

De verzamelde feiten en cijfers vormen een stevige basis voor het bepalen van de richting die de gemeente op wil de komende jaren. Hoe de gemeente de stad de komende jaren ziet en wat zij daarbij belangrijk vinden. Dit wordt vastgelegd in de Perspectiefnota die vervolgens dit voorjaar aan de raad wordt gepresenteerd.

Ben je benieuwd naar de staat van Arnhem in 2022? Duik tot op wijkniveau in de cijfers in de Staat van de Stad via arnhem.nl/staatvandestad.

Reacties