Hoe Martijn Leisink (D66) het wijkgericht werken in Arnhem afbreekt

ARNHEM – ARNHEM – Het college van B&W is van plan om 100% te bezuinigen op het participatie- en opbouwwerk. Wethouder Anja Haga (ChristenUnie) kwam afgelopen maandag zwaar onder vuur te liggen, terwijl het brein achter de plannen, wethouder van Financiën Martijn Leisink (D66), buiten schot bleef.

Vorige week maandag kwam het plan om te bezuinigingen op het participatie- en opbouwwerk voor het eerst aan de orde in de Arnhemse gemeenteraad. Wijkvertegenwoordigers en andere betrokkenen bij het participatie- en opbouwwerk hadden geen goed woord over voor de plannen.
Zij keren zich fel tegen het voornemen van de gemeente om dit essentiële deel van het wijkgericht werken af te breken.

Noodklok
De insprekers luidden de noodklok over de voorstellen en verwachten dat dit ten koste zal gaan van het vrijwilligerswerk in de wijk. Participatie- en opbouwwerk komt vooral ten goede komt aan de aandachtswijken, waar Arnhem er verhoudingsgewijs veel van heeft.

De participatie- en opbouwwerkers zijn in dienst van een andere organisatie dan de gemeente. Daardoor hebben zij een zekere onafhankelijkheid in werken. Ze doen een veelvoud van werkzaamheden en hebben veel bijgedragen aan het succes van het wijkgericht werken in Arnhem. Ze ondersteunen o.a. de wijkplatforms om te kunnen functioneren en dat is essentieel met name voor de wijkplatforms in aandachtswijken en de wijken in Arnhem Zuid.

Hoe succesvol het wijkgericht werken in in Arnhem was, blijkt ui de cijfers. In de lijst van 40 Vogelaarwijken stond Arnhem op de eerste en op de tweede plaats.

Met vier Vogelaarwijken had Arnhem veel ‘aandachtswijken’. Naast de vier officiële Vogelaarwijken benoemde de gemeente de Geitenkamp ook als aandachtswijk. Daarnaast werden (vooral in Arnhem Zuid) een aantal wijken door provinciaal stedenbeleid ondersteund.

Sociale wijkteams
Dat beleid is afgelopen jaren steeds verder uitgekleed. Waarom zou je iets onttakelen dat zich zo goed bewezen heeft? De reden daarvoor is simpel: geld! Het eerste kabinet Rutte besloot in 2012 het wijkgericht werken los te laten. Gemeenten kregen hier geen geld meer voor.

Bovendien werden woningcorporaties via de (ver)huurdersheffing extra belast en werden hun taken bij wijkgericht werken ingeperkt. Het gevolg was dat wijkbericht werken vooral een taak werd voor de gemeenten.

De decentralisatie van zorg & welzijn en participatie naar de gemeenten heeft vanaf 2015 overal tot sociale wijkteams geleid die werkzaam zijn in wijken, gebieden of stadsdelen. In Arnhem zijn dat acht teams sociale wijkteams voor acht gebieden.

Van Kok naar Leisink
In Arnhem hoorde het wijkgericht werken bij de portefeuille van wethouder Henk Kok (GroenLinks). Maar door het succes van de decentralisatie, en de noodzaak voor bezuiningen en het gebrek aan middelen vanuit het Rijk, besluit B&W in Arnhem dat er maatregelen genomen kunnenmoeten worden.

Wethouder van Financiën Martijn Leisink (D66) heeft daarom het wijkgericht werken in de winter van 2015 tijdelijk overgenomen van wethouder Henk Kok. Leisink wil daarmee 10 miljoen euro bezuinigen.

De overdracht van het wijkgericht werken van Kok naar Leisink gebeurt in stilte. Er wordt geen informatie gegeven aan de wijken en ook het Centraal Overleg Wijken (COW) wordt niet op de hoogte gesteld.

Leisink wil 10 miljoen euro bezuinigen door het gemeentelijke apparaat inclusief het budget helemaal te verdelen. Arnhem wordt in het plan van Leisink verdeeld in acht gebieden met acht wijkteams leefomgeving, naast de net begonnen sociale wijkteams.

De ambtenaren zouden zo veel nauwer kunnen samenwerken met bewoners. Met die manier van werken wil Leisink steeds weer andere bewoners betrekken en veel minder samenwerken met Wijkplatforms.

In januari 2014 zijn door het college van B&W de vernieuwde spelregels voor de Arnhemse Wijkaanpak vastgesteld, maar door het tempo waarin Leisink de verandering heeft doorgevoerd is in zijn ogen geen tijd voor overleg met de wijken en advies van de wijkplatforms.

Wijkplatforms mogen blijven bestaan maar ze moeten het verder zelf uitzoeken.

Van Leisink naar Haga
Afgelopen jaar zijn er in twee wijken pilots gedaan om de nieuwe werkwijze te ervaren. De wijkplatforms van die wijken zijn ontevreden over de communicatie met de nieuwe teams en hebben weinig verwachtingen voor het vervolg.

Uit de insprekers die afgelopen maandag in de gemeenteraad aanwezig waren, bleek dat er amper of geheel geen communicatie met het wijkplatform is geweest. Bovendien heeft er volgens hen geen evaluatie plaatsgevonden. Ook wethouder Anja Haga kon geen evaluatie overleggen.

De nieuwe werkwijze is niet de enige verandering uit de koker van Martijn Leisink. Als klap op de vuurpijl blijkt in de zomer van 2016 dat Leisink per 1 januari 2017 een begin wil maken met het volledig wegbezuinigen van het participatie- en opbouwwerk.

De eerste bijeenkomst waarin dat plan aan de orde kwam, was afgelopen maandag in de gemeenteraad. Toch is het niet Leisink die daar de bezuinigingsplannen mocht verdedigen.

De D66-wethouder heeft het wijkgericht werken inmiddels teruggegeven aan wethouder Anja Haga (uit Dokkum) van de ChristenUnie.

De nieuwe collega van de ChristenUnie mag nu een beleid verdedigen dat haaks staat op de koers die de ChristenUnie afgelopen jaren gevaren heeft en die inhoudt dat Arnhem volledig breekt met haar succesvolle beleid voor wijkgericht werken, én breekt met de loyale bewoners die partner in dat beleid zijn geweest.

Haga mag ook duidelijk maken dat de gemeentelijke spelregels voor de Arnhemse wijkaanpak niet gelden voor het college. Ondanks het college-motto ‘Met de Stad’ lijkt het beleid eerder gericht te zijn op ‘zonder de stad’.

Het is nu aan de gemeenteraad om de laatste klap te geven voor deze totaal-verandering.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Hoe Martijn Leisink (D66) het wijkgericht werken in Arnhem afbreekt"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*