Hoe Sociaal is de Gemeente Arnhem?

Stadhuis © Nelis Zevensloot

FNV Lokaal Arnhem organiseert  presentatie uitkomsten sociale monitor FNV. De FNV komt landelijk en lokaal op voor een sociaal gemeentelijk beleid. Elke twee jaar verricht de FNV een grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten in Nederland: de ‘Lokale Monitor’. Kortgeleden is het rapport over het jaar 2018 uitgekomen. Op dinsdag 19 maart zal ditt rapport op het stadhuis worden overhandigd aan wethouder Sociale Zaken.

Rapport de ‘Lokale Monitor’

Kortgeleden is het rapport over het jaar 2018 uitgekomen. Het onderzoek richt zich op de belangrijke onderwerpen Werk, Inkomen en Zorg. Het gaat hierbij vooral om de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Aan de orde komen in het rapport vragen zoals:

  • Hoe helpt de gemeente bijstandsgerechtigden aan een echte baan?
  • Hoe bejegent de gemeente werkzoekenden hierbij?
  • Wat doet de gemeente voor werkzoekenden met een handicap?
  • Hoe sociaal is het minima- en armoedebeleid?

Aanbieding rapport  2018

Tijdens deze vakbondsbijeenkomst zal het rapport Lokale Monitor 2018 worden overhandigd aan wethouder Sociale Zaken, Martien Louwers en aan raadsleden van de gemeente Arnhem.

Programma vakbondsbijeenkomst

  • Presentatie uitkomsten FNV-rapport Lokale Monitor 2018
  • Presentatie resultaten gemeentelijk beleid in onze regio
  • Commentaar FNV en belanghebbenden op deze uitkomsten
  • Reacties en debat met lokale politici
  • Hoe houden we vinger aan de pols in de komende tijd?

Dinsdag 19 maart Stadhuis

Locatie:                Schepenenzaal gemeentehuis Arnhem

Koningstraat 38 te Arnhem

Inloop:                 15:30 uur

Start:                    16:00 uur

Einde:                   17:30 uur

Gasten:               Wethouder Sociale Zaken gemeente Arnhem, Martien Louwers

Bestuurder FNV Lokaal, Nida Doekhi

Bestuurder FNV Arbeidsmarktregio Midden Gelderland, Hans Hupkes

Raadsleden gemeente Arnhem

FNV leden en belangstellenden

 

Reacties