Hoeveel Rijnwater komt er maximaal met hoog water bij Arnhem langs?

In de Gelderlander van 3 april 2019 staat een ingezonden brief van Gerard Roelofs over Meinerswijk. Volgens zijn ingezonden brief heeft veiligheid bij Rijkswaterstaat geen prioriteit meer. “Anno 2019 lijkt het dat bij Rijkswaterstaat economische motieven belangrijker zijn dan de veiligheid”.

Door Chris Zeevenhooven

Het gaat om de mogelijkheid dat bij extreem hoog water door klimaatverandering een onveilige situatie voor de nieuwe bewoners van Stadsblokken en Meinerseiland ontstaat, na realisatie van het plan Eilanden 3.0.

Verdeling van het rivierwater van de Rijn over Waal, IJssel en Neder-rijn

Dat vraagt een toelichting over de verdeling van het rivierwater dat bij Lobith het land in stroomt. Er gaat 63,5% van het water verder via de Waal en 36,5% via Pannerdensch Kanaal. Bij Westervoort gaat 15,6% door via de IJssel. De resterende 21% stroomt dan in de Neder-Rijn langs Arnhem en Stadsblokken Meinerswijk.

Dat betekent bij 16.000 kubieke meter water bij Lobith dat er 3.364 kubieke meter water per seconde voorbij Arnhem stroomt. Voor het bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk is uitgegaan van die maximale waterhoeveelheid (3.364 kubieke meter water per seconde) om te berekenen dat de hoogwater plekken droog blijven. Dat zijn de plekken waar nu (oude) bedrijventerreinen zijn en waar straks na ophoging gebouwd zou kunnen worden.

Maar als er toch meer dan 16.000 kubieke meter water bij Lobith binnenkomt (waar Rijkswaterstaat vanaf 2050 rekening mee houdt) dan zal het surplus aan water afgevoerd worden via de IJssel en de Waal. Daar zijn/worden werkzaamheden voor uitgevoerd in het kader van Ruimte voor de Rivier. Dat  staat beschreven in de nationale Waterwet. De reden dat er niet meer dan maximaal 16.000 kubieke meter water bij Arnhem langs komt is dat benedenstrooms, voorbij Arnhem, de dijken zodanig gebouwd zijn dat die dijken niet verhoogd kunnen worden.

Van Waterwet naar natuurgebied

De nationale Waterwet regelt onze veiligheid door het overtollige water niet via de Neder-rijn af te voeren. Dat betekent dat op de hoog gelegen plekken op Stadsblokken en Meinerseiland de toekomstige bewoners droge voeten houden.

Maar dat betekent ook dat Arnhem het resterende deel van het gebied Meinerswijk (95%) in bezit krijgt/heeft om helemaal in te richten en te beheren als een groot aaneengesloten natuurgebied, wat bij hoog water onder water kan lopen.

(Het eerdere bericht is aangepast met de exacte gegevens  van het bureau Witteveen en Bos die geaccordeerd zijn door Rijkswaterstaat).

 

Reacties